Betoniteollisuus ry kannattaa, että betonimurskeelle saadaan vihdoin arviointiperusteet jäteluonteen päättymiselle. ”Asetus on merkittävä askel siihen suuntaan, ettei kerran käytössä ollutta materiaalia enää pidettäisi nyky…