Suomessa rakentamisala on ottanut tavoitteekseen, että kaikissa merkittävissä rakennetun ympäristön hankkeissa huomioitaisiin vähähiilisyys ja kiertotalous.

Rakennuksesta materiaalipankki

Keski-Euroopassa on rakennettu j…