Voimalaitostuhkaa metsätiehen

Tuhkien hyödyntämisestä tierakentamisessa on saatu hyviä tutkimustuloksia. Tuhkat voisivat korvata infra- ja maa rakentamisessa luonnon kiviainesta.