Tapahtumia

Sekajäte voi vähentyä jopa 30 prosenttia

Jätteen erilliskeräys on lisääntymässä kunnissa laajemmin kuin jäteasetus velvoittaa, kävi ilmi Suomen Kiertovoima…