Kolumni

Jätteenpoltto osaksi kiertotaloutta

Nykyiset toimintamallit eivät riittävästi edistä kiertotaloutta. Pullonkaulat ovat kuitenkin ratkaistavissa jo olemassa olevilla teknologioilla.

Maail…