Tuomas Kohvakka toivoo, ettei hän jäisi Suomen ainoaksi kiertotalousinsinööriksi, vaan että muissakin yrityksissä nähtäisiin, millaisia kustannussäästöjä ja millaista lisäarvoa kiertotalous voi synnyttää.

Kiertotalousinsin…