Voisiko paalaaminen estää muoviroskien leviämisen ympäristöön kehittyvissä maissa, joissa jätehuolto ei toimi kunnolla?

Muoviroskat paaleiksi?

Muovijätettä päätyy vesistöihin Aasian avokaatopaikoilta. Toimisiko hätäratkai…