Kilpilahden materiaalikeskuksessa toimiva Revanssi Oy aikoo muun muassa jalostaa betonijätteestä uusioraaka-ainetta maarakentamisen tarpeisiin.

Kilke kuuluu

Porvoon Kilpilahteen on perustettu uusi jätemateriaalien käsitte…