Kolumni

Smart & Clean näytti mallia

Smart & Clean -säätiön viides ja viimeinen toimintavuosi päättyy nyt kesäkuussa. Säätiö on osoittanut, että kiertotaloutta voi edistää ja ilmastokriisiä torjua vain yhdessä.

Maailmalla haetaan kuumeisesti ratkaisuja vakaviin ympäristöongelmiin. Kiinnostus kohdistuu niihin, jotka ovat pystyneet luomaan tapoja rakentaa kokonaisvaltaisia ilmasto- ja kiertotalousratkaisuja.

Ratkaisuja tulisi tehdä julkisen ja yksityisen sektorin eri toimijoista koostuvissa ekosysteemeissä, joiden vaikutusten tulisi olla yhteiskunnan ja liiketoiminnan rakenteita muuttavia.

On myös tärkeää ymmärtää kokonaiskuva ilmastopäästöistä ja siitä, minkälaisia ratkaisuja tarvitaan, jotta sekä aluekohtaiset että kulutusperäiset päästöt saataisiin merkittävästi vähenemään.

Smart & Clean -säätiö käynnistettiin vuonna 2016. Tarkoituksena oli luoda uusi tapa tehdä vaikuttavia ilmastoratkaisuja yli sektori- ja organisaatiorajojen yritysten, kaupunkien, valtion ja tutkimuslaitosten yhteistyönä.

Suomessa tehtiin jo paljon erilaisia hankkeita ja pilotteja, mutta ne olivat usein hajanaisia eivätkä juurikaan skaalautuneet vaikuttaviksi toimiksi. Lisäksi suomalaisten yritysten terävimmät cleantech-referenssit eivät sijainneet Helsingin seudulla, vaan muissa maailman kaupungeissa.

Smart & Clean on viidessä vuodessa kehittänyt vaikuttavien ratkaisujen tekemiseen mallin, joka havainnollistaa systeemiseen muutokseen tarvittavien toimien moninaisuuden.

Säätiön kärkihankkeena vuodesta 2019 lähtien toiminut Kaikki muovi kiertää -hanke on antanut konkreettisen esimerkin systeemisestä kokonaisuudesta. Hankkeen tavoitteena on kymmenkertaistaa muovin kierrätys pääkaupunkiseudulla kattaen koko muovin elinkaari tuotesuunnittelusta keräykseen ja uudelleenkäsittelystä uusiksi tuotteiksi.

Kokonaisvaltainen tekeminen kiinnostaa maailmalla. Smart & Clean -säätiön toimintamalli on tunnistettu edelläkävijäksi. Mallilla on monta etua.

Säätiössä hallintomalli on neutraali, eli julkinen ja yksityinen ”omistus” ja määräysvalta jakautuvat yhtä suuriin osiin. Säätiössä kehitetyssä systeemisen muutoksen mallissa koko ekosysteemi yhdessä muuttaa nykyisiä rakenteita. Olemme myös pystyneet näyttämään, että malli toimii konkreettisena tekemisenä käytännössä.

Smart & Clean -säätiö on toiminut neuvonantajana viimeisten vuosien ajan City Business Climate Alliance -verkostolle. Verkosto pyrkii skaalaamaan vaikuttavia ilmastoratkaisuja sataan maailman suurkaupunkiin. Verkoston ovat perustaneet maailman johtava kaupunkien ilmastoverkosto C40 yhdessä kestävän kehityksen yritysneuvosto WBCSD:n sekä ilmastonmuutosorganisaatio CDP:n kanssa.

Lisäksi Smart & Clean on tehnyt yhteistyötä lukuisten muiden kaupunkien ja verkostojen kanssa.

Smart & Clean -yhteisössä on ollut mukana yli tuhat toimijaa viimeisen viiden vuoden aikana.

Työssä on saatu aikaiseksi julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen ekosysteemisen tekemisen malli, jolla rakenteellisia muutoksia ilmastokriisin hillitsemiseksi voitaisiin tehdä systemaattisemmin.

Toivonkin, että säätiön päätyttyä työssämme kertyneitä oppeja hyödynnetään laajasti, sillä pienenä maana meillä ei olisi varaa keksiä pyörää aina uudelleen.

Tekemällä yhdessä kokonaisvaltaisia ilmasto- ja kiertotalousratkaisuja, joissa vaikutetaan alueellisesti ja läpi arvoketjujen, voimme säilyttää edelläkävijäasemamme cleantechin ja kiertotalouden kärkimaana ja skaalata Suomessa testattuja ratkaisuja ­globaalisti.

Kirjoittaja Tiina Kähö on pääkaupunki­seudun Smart & Clean -säätiön toimitusjohtaja.

Smart & Clean