Uniikkeja ratkaisuja kasvupolulta

Bio- ja kiertotalouden Kasvupolulle valittiin 16 innovatiivista yritystä. Yritysten ratkaisuilla on kasvupotentiaalia kansainvälisillä markkinoilla, uskoo tuomaristo.

Biometan tavoitteena on seuraavaksi pilotoida biotuotelaitosta teollisessa mittakaavassa.Biometan tavoitteena on seuraavaksi pilotoida biotuotelaitosta teollisessa mittakaavassa.

Markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt.

Näillä kriteereillä tuomaristo arvioi Bio- ja kiertotalouden Kasvu­polulle hakeneita yrityksiä. Tänä vuonna 40 hakijan joukosta maksuttomaan yrityssparraukseen pääsi 16 yritystä.

”Kasvupolulle valitut yritykset tarjoavat muun muassa innovatiivisia teknologisia ratkaisuja, businessmalleja, uusia tuotteita sekä mittausteknologiaa bio- ja kiertotalouden kehittämiseksi. Uskomme, että yrityksillä on kykyä ja mahdollisuuksia kasvattaa toimintaansa ja hyötyä Kasvu Open -sparrauksesta”, sanoo tuomariston jäsen, Kemiran Reetta Strengell.

Yritykset saavat maksutonta spar­rausta kahtena tapahtumapäivänä, joista ensimmäinen oli 3. kesäkuuta etäyhteyksin. Toinen pidetään 18. elokuuta, etäyhteyksin sekin.

Bio- ja kiertotalouden Kasvupolulle valitut yritykset

Adamatic Oy

Tamperelainen Adamatic Oy toteuttaa pyrolyysilaitoksia, jotka tuottavat jätteistä nestemäisiä polttoaineita, kaasua energiakäyttöön sekä raaka-aineita kierrätykseen. Ydintiimillä eli Sakari Karjalaisella, Tuomo Hakomäellä ja Pentti Pyyköllä on kymmenien vuosien kokemus pyrolyysiratkaisujen kehittämisestä.

Yritys on juuri kehittämässä uutta koelaitosta. Menetelmä soveltuu autonrengasjätteen lisäksi moneen muuhunkin, kuten muovijätteeseen ja jopa olkeen.

Adamaticin tähtäimessä on myydä tulevina vuosina kymmeniä laitoksia Eurooppaan. Ensimmäiset laitokset nousevat Suomeen ja Pohjoismaihin.

www.adamatic.fi

APL Systems Oy

Kuopiolainen yritys on erikoistunut akustiseen, ennakoivaan kunnonvalvontaan. Yrityksen AuresSound-järjestelmä tarkkailee prosessi- ja energiateollisuuden asiakkaidensa laitteiden ja koneiden käyntiääniprofiileja.

Teknologia antaa yrityksille työkalun kriittisten tuotantolaitteiden kunnon seurantaan.

Yrityksen tärkeä asiakasryhmä ovat muun muassa uusiutuvien, nestemäisten polttoaineiden teollisuusyritykset.

”Tavoitteena on auttaa asiakkaita vähentämään koneidensa ylläpitokustannuksia jopa 20 prosenttia”, kertoo toimitusjohtaja Antti Leskinen.

www.apl.fi

Biobros Oy

Kasvupolun toinen kuopiolaisfirma tarjoaa sähkökemialliseen saostusmenetelmään perustuvaa ratkaisua jätevesien puhdistamiseen.

Patentoitu teknologia puhdistaa vettä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Ratkaisu soveltuu etenkin teollisuudelle, jolla on tarve puhdistaa suuria jätevesimääriä.

Biobros rakentaa parhaillaan protolaitteistoa asiakkaan jätevesien testaukseen. Yritys tavoittelee 15 miljoonan euron liikevaihtoa vuonna 2025.

Biometa Finland Oy

Oululainen Biometa on kehittänyt biotuotelaitoskonseptin, jonka ansiosta lypsykarjatilojen lietelanta pystytään hyödyntämään ja jalostamaan lannoitteiksi, steriloiduksi kuivikkeeksi sekä biokaasuksi.

Yritys on löytänyt tavan toteuttaa paikallinen käsittely taloudellisesti kannattavasti ja ympäristön tilaa parantaen.

Yritys kartoittaa kumppaneita ja rahoitusta teollisen mittakaavan pilotointiin. Toimitusjohtaja Jari Karvonen kertoo, että konsepti on herättänyt kiinnostusta.

www.biometa.fi

Bloft Design Lab

Bloft hyödyntää modulaarista 3D-suurtulostinta, johon se on itse kehittänyt tulostuspään. Tulostuspää soveltuu lähes kaikkien termoplastisten muovien prosessointiin.

Materiaaliksi käyvät myös jätemuoveista jalostetut uusiomuovimurskeet. Helsinkiläisyritys aikookin tarjota jatkossa myös muovijätteen kierrätystä.

Toimitusjohtaja Atte Linnan mukaan yritys on nyt prototyyppivaiheessa ja tähtää markkinoille ensi vuonna.

www.bloft.fi

Clonet Oy

Clonet tukee yritysten hiilineutraalisuusmatkaa. Yritykset voivat Clonet Oy:n työkaluilla ja palveluilla mitata hiilijalanjälkensä, asettaa päästövähennystavoitteet ja seurata tavoitteiden edistymistä. Clonetin kehittämä Hiilijalanjälkimerkki varmentaa laskennat.

Perustaja, toimitusjohtaja Sari Siitonen kertoo, että yritys hakee kasvua kotimaassa sekä maailmalla. OpenCO2.net-palvelu on tarkoitus skaalata kansainvälisille markkinoille.

www.clonet.fi

ColloidTek Oy

Tamperelainen start-up-yritys suunnittelee ja valmistaa Collo Liquid Analyzer -nesteanalysaattoreita. Työkalu auttaa yrityksiä tehostamaan nesteprosessien valvontaa ja optimoimaan energian ja materiaalien käyttöä tuotannossa.

”Kehitämme analysaattoriamme helposti käyttöönotettavaksi ratkaisuksi, joka parantaa minkä tahansa nesteprosessin tehokkuutta”, sanoo toimitusjohtaja Matti Järveläinen.

Yrityksen tavoitteena on asentaa Collo yli viiteensataan tehtaaseen vuoteen 2025 mennessä.

www.collo.fi

Dafecor Oy

Perheyritys Dafecor Oy on perustettu jo vuonna 1994. Yritys valmistaa tekstiiliteollisuuden ylijäämästä uusia tuotteita.

Niitä käytetään rakentamisessa, teollisuuden kunnossapidossa ennaltaehkäisemässä tai korjaamassa ympäristövahinkoja sekä puutarhoissa tehostamassa tuotantoa. Osa tuotteista soveltuu myös huonekaluteollisuuden verhoilumateriaaleiksi.

Dafecorin tuotantolaitokset sijaitsevat Jyväskylässä ja Janakkalan Turengissa.

www.dafecor.fi

EPSE Oy

Ylöjärveläisyritys tavoittelee jätteetöntä teollisuusympäristöä.

Yritys on kehittänyt ja patentoinut teollisuuden prosessi- ja jätevesien puhdistamiseen menetelmän, joka saostaa liukoiset metallit vaarattomaan muotoon.

EPSE-käsittely puhdistaa esimerkiksi teollisuuden ja kaivosten jätevesiä, jotka sisältävät liuenneita raskasmetalleja. Tulokseksi saadaan puhdasta vettä sekä liukenematonta monimetallisakkaa.

Kiristyvät ympäristövaatimukset avaavat markkinoita myös kehittyvissä maissa. Yritys hakeekin kasvua globaaleilla markkinoilla.

EPSE tähtää markkinajohtajaksi raskasmetalleja sisältävien jätteiden käsittelyssä.

www.epse.fi

Griffin Refineries Oy

Globaaleilla markkinoilla operoiva yhtiö tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia, paikallisiin tarpeisiin räätälöityjä jätehuolto- ja kierrätysratkaisuja.

Griffin Refineries Oy luottaa kumppani­verkostoon, joka tarjoaa teknologiaa ja prosessiosaamista orgaanisen jätteen käsittelyyn, muovin kierrätykseen sekä kierrätyspolttoaineiden tuotantoon.

Yrityksen kasvutavoite on päästä kolmen vuoden kuluttua jo yli 10 miljoonaan euroon.

https://griffinrefineries.com

Innomost Oy

Kokkolalainen Innomost kehittää koivun kuoresta kosmetiikkaa.

Bisnesideana on kehittää ja valmistaa koivun sivuvirroista korkealaatuisia ja uusiutuvia kosmetiikan raaka-aineita.

”Tarjoamme eettisen raaka-ainelähteen, joka ei vie sademetsää eikä viljelymaata. Tällä hetkellä koivukuori poltetaan energiaksi. Haluamme antaa tälle metsäteollisuuden sivuvirralle uutta elämää”, sanoo toimitusjohtaja Sami Selkälä.

Yritys tavoittelee globaaleilla markkinoilla 800 miljoonan euron liikevaihtoa 10 vuodessa.

www.innomost.com

Luomoa Oy

Luomoan bisnesidea on kiertotalouden ytimessä: savonlinnalaisyritys pidentää rakennuksen elinkaarta.

Yritys on kehittänyt modulaarisen sisärakentamisen järjestelmän, jolla tehdään muuntojoustavia tiloja ekologisesti, aikaa ja materiaaleja säästäen. Malli soveltuu sekä uudis- että saneerauskohteisiin.

”Tulevaisuudessa Luomoa on kansainvälisesti toimiva, standardoitu rakentamiskonsepti, palvelumalli ja tunnettu edelläkävijäbrändi”, Luomoan luova johtaja ja yrittäjä Anna Salonen kiteyttää kasvutavoitteet.

www.luomoa.fi

Nanopar Oy

Puumalalaisyritys haluaa uudistaa lietteenkäsittelyn kiertotalouden mukaiseksi.

Yrityksen kehittämä Paskìer-prosessi käsittelee lietteet ympäristöystävällisesti, kestävästi ja taloudellisesti lietteen syntysijoilla. Samalla lietteen orgaaninen materia ja ravinteet saadaan tuotteistettua kiertoon kierrätyslannoitetuotteina. Ne korvaavat uusiutumattomista luonnonvaroista tehtyjä mineraalilannoitteita.

Yritys tähtää kansainväliseen kasvuun. Tavoitteena on käsitellä kaksi prosenttia EU:ssa syntyvästä lietteestä vuoteen 2030 mennessä.

www.nanopar.fi

Sellusta Finland Oy

Yritys tekee kauniita, kestäviä ja kierrätettäviä design-tuotteita muun muassa sellusta ja kierrätysmateriaaleista.

Yrittäjä Anssi Imppola hakee Kasvupolulta vauhtia kahdelle brändille, KARU-­huonekaluille ja sellusta valmistetuille Sukarwood-valaisimille, henkareille ja pakkauksille.

”Lähitulevaisuuden fokus on kotimaassa.”

www.sukarwood.fi, www.karuwood.fi

Wimao Oy

Lappeenrantalaisen Wimaon patentoidulla teknologialla muutoin polttoon joutuva sekalainen jätemuovi pystytään kierrättämään uusiksi, laadukkaiksi komposiittituotteiksi.

”Jokainen valmistettu tuote säästää 1–4 kertaa painonsa verran kasvihuonekaasupäästöjä”, sanoo myyntijohtaja Juha Höijer.

Tavoitteena on 100 miljoonan euron liikevaihto jo viiden vuoden päästä.

www.wimao.fi

Yksi Kasvupolun yrityksistä ei halunnut nimeään julkisuuteen.