opiskelijoilta

Yhteisö tekee kaupungin

Ilman ihmisiä ei ole kaupunkia. Miten siis kiertotalouden mukaisen kaupunki­kehityksen voisi yhdistää sosiaalisen kestävyyden kanssa?

Utrecthissa, Werkspoorkwartierin alueella Alankomaissa energiatehokkuudesta kiinnostuneet vuokralaiset järjestivät 175 metriä pitkän toimisto­tilahallinsa katolle aurinkopaneelit.Utrecthissa, Werkspoorkwartierin alueella Alankomaissa energiatehokkuudesta kiinnostuneet vuokralaiset järjestivät 175 metriä pitkän toimisto­tilahallinsa katolle aurinkopaneelit.

Kestävästä kehityksestä puhuttaessa huomio keskittyy useimmiten ympäristö- ja talousnäkökulmiin, jolloin sen kolmas keskeinen pilari, ihmiset, unohtuu.

Sosiaalinen kestävyys kuvaa muun muassa yhteisön hyvinvointia ja ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia. Se on verrattain uusi käsite, jota ei ole tutkittu yhtä paljon kuin kestävän kehityksen ekologista ja ekonomista puolta. Tämän vuoksi termille ei ole tarkkaa määritelmää, vaan se vaihtelee tutkimuskohteen mukaan.

Yhteisön toiveiden ja tarpeiden huomioiminen on kuitenkin tärkeää missä tahansa kaupunki­kehitysprojektissa, jotta uudistettu alue olisi toimiva ja haluttu.

Tampereen Hiedanrannassa kaupunkilaisia on aktivoitu suunnittelemaan vanhaa tehdasaluetta. Vuonna 2016 alkaneet yleisötapahtumat toivat aluetta tutuksi. Samoihin aikoihin käsityöläisten yhteisöllinen työtila Hiedanrannan paja aloitti toimintansa vanhassa tehdasrakennuksessa.

Alueen kiertotalouskokeiluissa ovat mukana useat Tampereen korkeakoulut. Kelluvan puutarhan hoito on osa maahanmuuttajien kotoutusohjelmaa, jonka avulla he saavat kosketuksen paikalliseen kulttuuriin sekä asukkaisiin. Yhteisöllinen sauna toimii koko alueen kohtaamispaikkana ja nyt myös aurinkosähköllä toimivan kiukaan pilottikohteena.

Seinä siirtyy

Kiertotaloustoimistaan palkitun Werkspoorkwartierin alueelta Utrechtis­ta löytyy myös yhteisöllinen keskuspuutarha, jota sen ympäröivissä rakennuksissa työskentelevät yrittäjät hoitavat ja hyödyntävät töidensä lomassa. Toimistotiloja vuokraavat yrittäjät ovat saaneet itse luoda rakennuksen ulkoasun haluamakseen hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja.

Entinen tehdashalli Werkspoorfabriek on kunnostettu puumoduuleista koostuvalla box-in-box-tekniikalla, joka mahdollistaa myös toimistotilojen koon muuttamisen tarpeen mukaan seiniä siirtämällä. Miellyttävät yhteisötilat sekä säännölliset verkostointitapahtumat tuovat yrityksiä yhteen ja edistävät innovaatioiden syntymistä.

Kaupunkilaisten huomioiminen kehityksen kaikissa vaiheissa ruokkii myös kiertotalouden tavoitteita, mikäli ihmiset ovat motivoituneita hyödyntämään heille tarjottuja mahdollisuuksia.

Iloniitty on energia- ja ympäristöinsinööriopiskelija Turun ammattikorkeakoulussa. Hän on kirjoittanut opinnäytetyönsä kiertotalouden mukaisesta kaupunkikehityksestä.

Marketta Virta on hankeasiantuntija Turun ammattikorkeakoulussa.

Jeroen van der Water