Tapahtumia

Kritiikki halkaisi lakiesityksen kahtia

Massiivinen lakihanke maankäyttö- ja rakentamislaista (MRL) on valmistelun aikana jakautunut kahdeksi kokonaisuudeksi.

”Poliittinen johto on linjannu…