uutisia

Itämeri on erityisen haavoittuva meriekosysteemi. Itämerellä kehitetyillä ympäristöongelmien ratkaisumalleilla voi olla käyttöä muuallakin.

Laivojen jätevesipäästöt kuriin

Miksi kaikki laivat ja alukset eivät pura jä…