opiskelijoilta

Ruokahävikin vähentämiseksi on tärkeää osata mitata syntyvää hävikkiä ja sitä, mistä se aiheutuu, sekä suunnitella ja ennakoida valmistettavan ruoan määrää.

Kohti pienempää ruokahävikkiä

Ilmastovaikutuksia void…