Resurssiviisaudella säästöjä

Gaia Consulting laski, että kierrättämällä teollisuuden sivuvirtoja vältettäisiin paljon päästöjä. Samalla vähennettäisiin neitseellisten materiaalien käyttöä ja kuljetusta ja luotaisiin uutta…