Työnsä taitajia

Tavoitteena suljettu kierto

”Materiaalien suljetun kierron pitäisi olla samalla tavalla tavoite kuin esimerkiksi nolla tapaturmaa. Tiedämme, että emme aina absoluutti…