Resurssiviisaudella säästöjä

Tuulimyllyille löytyi kierrätyskohde

Tuulivoimaloiden käytöstä poistuneet lavat voidaan nyt hyödyntää sementin valmistuksessa. Uusi komposiitti materiaalien kierrätysmalli rakennettiin monen…