Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Suomen Ammattimedia SUOMA Oy:n kustantaman ja julkaiseman Uusiouutiset-lehden verkkosivuja. Suomen Ammattimedia SUOMA Oy (jäljempänä tekstissä myös pelkkä kustantaja) on Kempulssi Oy:n tytäryhtiö.

Käyttöehdoissa kerromme Uusiouutiset-lehden verkkosivuilla julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Uusiouutiset-lehden toimituksella on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Näihin ehtoihin ja verkkopalvelumme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Palvelun käyttöoikeus

Uusiouutiset-lehden kaikille julkisesti avoimilla verkkosivuilla on nähtävillä joitakin painetussa lehdessä ilmestyneitä artikkeleja, blogeja, lehden yhteystiedot, kilpailuja, uutisia ja uutiskirjeitä. Verkkosivujen koko sisällön käyttäminen on maksullista ja edellyttää voimassaolevia käyttäjätunnuksia. Palvelu on toteutettu suomen kielellä. Palvelun käyttöoikeuden tunnuksineen voi tilata organisaatio tai yksittäinen henkilö (molemmista käytetään jäljempänä termiä asiakas). Kustantajalla on oikeus muuttaa tilaushintoja ja laskutusperusteita vuosittain ja tarvittaessa muulloinkin harkintansa mukaan. Lisätietoa Uusiouutiset-lehden hinnoista ja tilaamisesta: https://uusiouutiset.fi/tilausasiat/lehti/

Asiakas on vastuussa tilaajakohtaisista käyttäjätunnuksista ja niillä tapahtuneesta Uusiouutiset-verkkopalvelun käytöstä. Asiakkaan saamat tunnukset ovat Suomen Ammattimedia SUOMA Oy:n omaisuutta, eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tunnukset ovat asiakaskohtaisia, eikä asiakas saa luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle. Jos tunnukset katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen osapuolen haltuun, asiakkaan on ilmoitettava asiasta heti Uusiouutiset-lehden toimitukselle sekä lehden osoiterekisteriä hoitavalle Tytti Savolaiselle sähköpostiosoitteeseen tilaukset(at)uusiouutiset.fi.

Kustantajalla on tällöin oikeus sulkea asiakkaan pääsy palveluun. Mahdollisesti käyttämättä jäänyt lukuoikeus voidaan siirtää uudelle käyttäjätunnukselle, mutta lukuoikeutta vastaavaa euromäärää ei palauteta.

Jos asiakkaana on organisaatio, organisaatiolla on oikeus laittaa verkkosivuilleen Uusiouutiset-lehden logo linkiksi Uusiouutiset-lehden verkkopalvelun maksuttomaan sisältöön. Jos asiakas on ostanut organisaatiolleen käyttöoikeuden Uusiouutiset-lehden digitaaliseen verkkopalveluun, asiakkaalla on oikeus sijoittaa palvelu organisaationsa sisäisille verkkosivuille vuosittain laskutettavaa korvausta vastaan.

Kustantajalla on oikeus muuttaa tunnuksia, jos se on tarpeen palvelun toimivuuden, asiakkaan toiminnan, tietoturvan tai -suojan, viranomaisten määräysten tai muiden syiden vuoksi. Tunnusten muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle.

Asiakas on korvausvelvollinen Uusiouutiset-lehdelle ja/ tai kustantajalle sekä tarvittaessa suoraan muille tahoille mahdollisista palvelun väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneyhteyksiä. Uusiouutiset-lehden kustantaja ei vastaa näistä aiheutuvista kustannuksista. Verkkopalvelun virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata, vaikka se lähtökohtaisesti on käytettävissä arkipäivisin 24 tuntia vuorokaudessa. Mahdolliset käyttökatkokset pyritään korjaamaan viipymättä (viikonloppuisin korjauspalvelua ei voida taata). Kustantaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet sekä palvelun käyttöoikeudet

Verkkopalvelun visuaalinen ilme ja sivuilla julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet ovat Uusiouutiset-lehden, sen kustantajan tai niiden yhteistyökumppaneiden tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Kustantaja pidättää kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon. Muusta käytöstä on sovittava erikseen kustantajan kanssa, yhteyshenkilönä asiassa toimii Uusiouutiset-lehden päätoimittaja.

Aineistoa saa käyttää vain ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin internetsivuihin. Uutisia ja artikkeleita saa siteerata tiedotusvälineissä lain ja hyvän journalistisen tavan mukaisesti lähde aina mainiten. Mahdollisesta aineiston laajemmasta käytöstä on sovittava aina toimituksen kanssa erikseen. Jos asiakas loukkaa tekijän-, tavaramerkki- tai muita immateriaalioikeuksia tai suojattuja oikeuksia, asiakas on korvausvelvollinen joko/sekä Suomen Ammattimedia SUOMA Oy:lle tai/että kolmansille osapuolille.

Vastuu sivujen sisällöstä

Uusiouutiset-lehti ja sen kustantaja vastaavat verkkopalvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta. Uusiouutiset-lehti, sen kustantaja ja niihin sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat aiheutua näillä sivuilla tarjotusta palvelusta ja sen käytöstä. Uusiouutiset-lehden verkkopalvelussa ilmoittavat yritykset vastaavat omien verkkosivujensa ja palveluidensa sisällöistä.

Uusiouutiset-lehti, sen kustantaja ja niihin sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta.

Uusiouutiset-lehteen ja sen kustantajalle lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista tai loukkaavaa sekä vastaa kaikista kustannuksista, joita aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Verkkopalvelussamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Tutustu rekisteriselosteeseen.

Verkkopalvelun kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. evästetiedostoja (cookies) tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tässä yhteydessä ei kerätä eikä varastoida kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies-tiedostojen lähettämisen koneelleen, mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia palvelun osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Verkkopalvelussa voidaan kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelun käyttäjäksi, osallistuessa kilpailuihin tai lähettäessä muutoin sivujen kautta henkilötietojaan. Ellei ao. palvelun tai kilpailun yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käytetään sivuilla tarjottuun palveluun tai toimintaan, esimerkiksi kilpailun ratkaisemiseen tai kävijän tiedusteluun vastaamiseen, sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille ilman henkilön suostumusta.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi kustantajan lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason kustantaja on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

Henkilörekisteritietojen tarkistuspyynnön voit tehdä kirjallisesti osoitteella:

Uusiouutiset-lehti/ Kempulssi Oy,

Marttilankatu 26 F 8

04260 Kerava