Rekisteriseloste

Rekisterien tietosuojaseloste

Uusiouutiset / Suomen ammattimedia Suoma Oy:n asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Uusiouutiset / Suomen ammattimedia Suoma Oy (Kempulssi Oy:n tytäryhtiö)
Marttilankatu 26 F 8
04260 Kerava

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Leena Joutsen
leena.joutsen(at)kemiamedia.fi

3. Rekisterin nimi
Uusiouutiset / Suomen ammattimedia Suoma Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Uusiouutiset-lehden ja Suomen ammattimedia Suoma Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksiin liittyvien toimenpiteiden seuraaminen ja dokumentointi. Rekisteriä käytetään myös Uusiouutiset-lehden ja Suomen ammattimedia Suoma Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin pääasialliset tiedot
– Henkilön nimi
– Henkilön osoitetieto
– Yrityksen nimi ja Y-tunnus
– Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
– Asiakkuuteen liittyvät tiedot
– Tilaukseen liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Pääasiallisena tietolähteenä toimii asiakas itse. Asiakas voi päivittää tietojaan ottamalla yhteyttä osoitteeseen tilaukset(at)uusiouutiset.fi.

Tietoja voidaan päivittää myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriotteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tiedot ovat Uusiouutiset-lehden ja Suomen ammattimedia Suoma Oy / Kempulssi Oy:n käytössä. Lisäksi niitä käyttää tilauksia hallinnoiva taho vain tähän tarkoitukseen.

Rekisterin tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille tahoille paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen henkilölle estä tietojen poistamista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Suomen ammattimedia Suoma Oy:n/Kempulssi Oy:n käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivilla Uusiouutiset-lehden / Suomen ammattimedia Suoma Oy:n / Kempulssi Oy:n henkilöillä on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Suomen ammattimedia Suoma Oy:n / Kempulssi Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Uusiouutiset-lehti / Suomen ammattimedia Suoma Oy / Kempulssi Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

Uusiouutiset / Suomen ammattimedia Suoma Oy:n markkinointirekisteri
1. Rekisterinpitäjä
Uusiouutiset / Suomen ammattimedia Suoma Oy (Kempulssi Oy:n tytäryhtiö)
Marttilankatu 26 F 8
04260 Kerava

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Leena Joutsen
leena.joutsen(at)kemiamedia.fi

3. Rekisterin nimi
Uusiouutiset / Suomen ammattimedia Suoma Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Uusiouutiset-lehden ja Suomen ammattimedia Suoma Oy:n markkinointirekisterin ylläpitäminen sekä markkinointiin liittyvien toimenpiteiden seuraaminen ja dokumentointi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin pääasialliset tiedot
– Henkilön nimi
– Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
– Yrityksen nimi, osoite ja Y-tunnus
– Markkinointiaktiviteetteihin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Pääasiallisena tietolähteenä toimii asiakas itse. Tietoja on saatu myös yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista lähteistä.

Tietoja voidaan päivittää myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriotteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Uusiouutiset-lehden ja Suomen ammattimedia Suoma Oy:n / Kempulssi Oy:n käytössä.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen henkilölle estä tietojen poistamista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Suomen ammattimedia Suoma Oy:n / Kempulssi Oy:n käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivilla Uusiouutiset / Suomen ammattimedia Suoma Oy:n / Kempulssi Oy:n henkilöillä on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Suomen ammattimedia Suoma Oy:n / Kempulssi Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Uusiouutiset / Suomen ammattimedia Suoma Oy  / Kempulssi Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.