Tutkimus todistaa: Uusiouutiset tavoittaa kiertotalousalan

Kiertotalouden erikoislehti Uusiouutisten lukijat antoivat äskettäisessä lukijatutkimuksessa lehdelle erinomaiset arvosanat.

Peräti 86 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Uusiouutiset-lehti on vaikuttanut myönteisesti vastaajan käsitykseen kiertotaloudesta ja jätehuoltoalasta.

Uusiouutisten lukijakyselyyn osallistui maalis-huhtikuussa 2021 yhteensä 544 vastaajaa. Kyselyn toteutti JHelske Research osana Aikakausmedian ADAM-tutkimusta ammatti- ja järjestömedioille. Tutkimus on toteutettu jo kahdellekymmenelle kotimaiselle ammatti- ja järjestölehdelle.

Lukijatutkimukseen vastaajat antavat Uusiouutisten sisällöille kokonaisarvosanan 8,6. Arvosana on parempi kuin ammatti- ja järjestölehtien tutkimustuloksissa keskimäärin.

 • 82 prosenttia lehden tilaajista sanoo lehden olevan heille erittäin tai melko tärkeä alan ammattitiedon tietolähde.
 • 70 prosenttia lukijoista kertoo, että heille on tärkeää, että he saavat Uusiouutisten kautta tietoa kiertotaloudesta, alan tapahtumista, hankkeista, työpaikoista, tuotteista ja palveluista.

Painettu lehti on lukijoille tärkein formaatti. Lukijoista enemmistö haluaa jatkossakin saada kiertotalousuutisensa printtilehdestä sähköisillä kanavilla täydennettynä.

Sähköpostitse lähetettävä uutiskirje on vastaajille toiseksi tärkein kiertotalousuutisten ja -juttujen kanava.

 

Mainokset huomataan hyvin

Uusiouutiset-lehti pärjäsi hyvin mainosten huomioarvossa.

 • Jopa 55 prosenttia vastanneista huomasi parhaaksi valitun mainoksen, ja kaikkien tutkittujen mainosten huomioarvo nousi 44 prosenttiin. Tulos on erinomainen verrattuna muihin tutkittuihin ammatti- ja järjestölehtiin, sillä vertailun perusteella mainosten huomioarvo on lehdissä yleensä keskimäärin 39 prosenttia.
 • 92 prosenttia Uusiouutisten lukijoista huomasi vähintään yhden lehden vertailussa olleista mainoksista.
 • Myös pienikokoisilla mainoksilla on tutkimuksen mukaan verraten hyvä huomioarvo Uusiouutisissa.
 • Mainokset saavat lukijat hakemaan lisätietoa netistä ja houkuttelevat kokeilemaan tuotetta tai palvelua.
 • Joka neljäs vastaaja myös harkitsi mainoksen pohjalta tuotteen tai palvelun hankkimista tai kertoi tuotteesta, palvelusta tai julkaisijasta tuttavilleen tai työyhteisölleen.
 • Tulosten perusteella mainokset huomataan lehdessä yhtä hyvin riippumatta siitä, sijaitsevatko mainokset lehden alussa, lehden keskellä vai loppusivuilla.
 • Parhaaksi valitut mainokset liittyvät kiinteästi Uusiouutisten aihepiiriin.

 

Joka toinen tekee hankintapäätöksiä

Aktiivisesti työelämässä mukana olevista vastaajista noin joka toinen (49%) osallistuu hankintapäätösten tekemiseen organisaatiossaan.

Verrattuna muihin ammatti- ja järjestölehtiin Uusiouutisten lukijoissa on keskimääräistä enemmän hankintapäätöksiä tekeviä päättäjiä. Muiden lehtien tutkimuksissa hankintapäätöksiin osallistui keskimäärin 38 prosenttia vastanneista.

 

Uusiouutisten lukijat ovat korkeasti koulutettuja

 

Peräti 56 prosenttia vastanneista on asiantuntijoita tai toimihenkilöitä. 10 prosenttia työskentelee johtavassa asemassa.

Uusiouutisten lukijat ovat myös erittäin korkeasti koulutettuja verrattuna ammatti- ja järjestölehtien keskimääräiseen lukijakuntaan.

 • Uusiouutisten lukijoista peräti 75 prosentilla on yliopisto-, korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto.
 •  Etenkin Uusiouutisten vakituiset tilaajat ovat alan korkeasti koulutettuja osaajia: Heistä korkeasti koulutettuja on 87 prosenttia. 63 prosenttia lukijoista on naisia.

 

Paljon nuoria ja uusia lukijoita

 

Lukijatutkimuksen perusteella Uusiouutiset tavoittaa keskimääräisiä ammatti- ja järjestölehtiä paremmin myös nuoret, alle 30-vuotiaat lukijat.

 • Uusiouutisten lukijoista 11 prosenttia on alle 30-vuotiaita ja 10 prosenttia on opiskelijoita.
 • 49 prosenttia vastaajista on alle 50-vuotiaita.

 

Lue lisää lukijatutkimuksesta 2021

 

Tässä tietoa Uusiouutisten vuonna 2016 toteutetusta lukijatutkimuksesta

Uusiouutisten numerosta 6/2016 toteutetun lukijatutkimuksen perusteella Uusiouutiset on kiertotalous-, jätehuolto-, kierrätys- sekä ympäristöalojen asiantuntijoiden oma lehti ja kiertotalouden tärkeä tietolähde.

 

Lehti luetaan ja siihen palataan monta kertaa

– Jokaisella Uusiouutisten numerolla on keskimäärin 5,6 lukijaa, joten lehdet kiertävät ahkerasti esimerkiksi työpaikkojen lehtikierroissa.

88% vastanneista säilyttää lehden numerot ja palaa niihin myöhemmin. Tulosten perusteella lukija palaa Uusiouutisten pariin keskimäärin 2,0 kertaa, mikä on ammattilehtien joukossa korkea luku.

– Keskipainos noin 1 200 kpl. Jokainen Uusiouutisten numero luetaan tulosten mukaan siis yli 13 000 kertaa!

– Lukijakontaktit ovat säännöllisiä ja aktiivisia. Lehti luetaan huolella ja jokainen vuosikerran numero luetaan tarkkaan.

Uusiouutisten sähköinen uutiskirje täydentää hyvin painettua lehteä. Sen ajankohtaisuutta ja muotoa arvostetaan.

– Lukijat hakevat tietoa päätöstensä tueksi myös uutiskirjeestä ja Uusiouutisten sähköisistä kanavista.

Päättäjät huomaavat ilmoitukset

73% osallistuu hankintapäätösten tekemiseen. Uusiouutisten lukijoilla on siis merkittävä rooli kiertotaloutta ja jätehuoltoa koskevissa hankintapäätöksissä.

– Etenkin itsenäisesti hankintapäätöksiä tekevät hakevat tietoa päätöstensä tueksi myös Uusiouutisten sähköisistä kanavista kuten uutiskirjeestä ja nettisivuilta.

– Mainokset Uusiouutisissa huomataan paremmin kuin ammattilehdissä keskimäärin. Ilmoitusten huomioarvo on poikkeuksellisen hyvä.

Jopa 70% vastanneista kertoi nähneensä kokosivun ilmoitukset. Pieninkin ilmoituskoko, 1/8s ilmoitus, sai erinomaiset huomioarvotulokset, sen kertoi nähneensä 60% vastanneista.

– 39 % lukijoista toimii asiantuntijatehtävissä.

– 31% toimii ylemmän tai keskijohdon tehtävissä.

– Lukijat edustavat toimialoista jätehuoltoa ja kierrätystä, asiantuntijapalveluita, ympäristöhallintoa, teollisuutta ja tuotantoa sekä tutkimusta ja koulutusta.

– Kolmannes lukijoista on alle 40-vuotiaita. Uusiouutiset on siis myös tuoreiden ja ympäristöalan tulevien asiantuntijoiden lehti!

 

Lukijat pitävät lehteä hyvänä ja tärkeänä

95 % on tyytyväisiä Uusiouutiset-lehteen

– Uusiouutisten asiapitoinen ja ammattimaisesti toimitettu sisältö saa lukijoilta kiitosta. Lehti antaa tietoa uusimmasta tutkimuksesta, hankkeista, teknologioista ja ratkaisuista, ennakoi lainsäädännön muutoksia ja auttaa lisäämään ymmärrystä alan kehityksen suunnista ja syistä.

– Lukijoiden mukaan Uusiouutiset tukee omaa työtä, auttaa pysymään ajan hermolla ja avaa vaikeita asioita helpommin ymmärrettäväksi.

– Parhaina puolina lukijat pitävät lehden ajankohtaisuutta, kiinnostavuutta, monipuolisuutta sekä ammattimaista toimitusta.

– Lukijat pitävät lehden näkökulmaa kiertotalouteen osuvana. Lukijoiden vastaukset kertovat erittäin laaja-alaisesta ja monipuolisesta kiinnostuksesta lehden sisältöihin.

– Lukijat pitävät etenkin kiertotalouden, jätehuollon ja kierrätysalan kehitystä, lainsäädäntöä ja tutkimustietoa valottavista jutuista.

 

Poimintoja avoimista vastauksista:

”Hyviä aiheita, hyvin kirjoitettu. Tärkeitä aiheita, joista ei kuule muista uutisvälineistä.”

”Monipuolisesti juttuja eri aihealueilta ja näkökulmista.”

”Paljon työhöni liittyvää, uusinta tietoa.”

”Uusiouutiset käsittelee tärkeitä kiertotalouteen liittyviä aiheita tuoreista näkökulmista.”

”Uutisten aiheet ja tekstit kansantajuisia. Monta vaikeaa asiaa on avautunut lukemalla uutinen Uusiouutisista.”

”Uutiskirjeessä on kiertotalousalan keskeiset uutiset tiiviissä paketissa.”

”Kiitos ajankohtaisesta ja kivasta lehdestä, tällä alalla se on ihan must!”

”Olen vuosia seurannut lehteä. Se on kehittynyt koko ajan myönteisesti ja aina paremmaksi.”

 

Lukijatutkimuksen toteutti syksyllä 2016 Focusmaster Oy.