Biokaasulla irti Venäjästä – Saako biokaasuala riittävästi vauhtia käänteeseen?

Biokaasu energiamuotona

Jätteistä ja sivuvirroista paikallisesti tuotettu biokaasu voisi helpottaa energiapulaa ja auttaa Eurooppaa irti venäläisestä fossiilienergiasta. Saako biokaasuala riittävästi vauhtia, jotta vihreä käänne jatkuu? Biokaasu kuuluu työkaluihin, joita kansainvälinen energiajärjestö IEA ehdotti Euroopan vapauttamiseksi Venäjän kaasusta ja öljystä. Ensin tulivat pitkät listat säästökeinoja, kuten energian kulutuksen vähentäminen liikenteessä tunnetuilla keinoilla: ajamisen rajoittaminen välttämättömään, ajonopeuksien alentaminen, joukkoliikenteen suosiminen, lämmityksessä lämpötilojen alentaminen. Työkalupakkiin kuuluu myös vähäpäästöisen energian tuotannon maksimointi. Vähäpäästöisinä järjestö mainitsi ydinvoiman ja bioenergian.   Investoinneille vauhtia Akuutin tilanteen hallintaa helpottaa aiemmin tehty työ. Monet yritykset ovat toteuttaneet tai valmistelleet investointeja, jotka ovat osoittautuneet hyviksi ratkaisuiksi myös Venäjän hyökkäyksen torjumisessa. Valio ja St1 julkistivat maaliskuussa pitkään valmistellun suunnitelmansa perustaa Lantakaasu Oy tuottamaan karjanlannasta biokaasua ja kierrätyslannoitteita. Toukokuussa uusiutuvan energian yritys Suomen Biovoima Oy ja vesiyhtiö Pieksämäen Vesi Oy julkistivat sopimuksensa biokaasulaitoksen rakentamisesta jätevedenkäsittelylaitoksen yhteyteen. Laitos tulee käsittelemään puhdistamolietettä myös muilta laitoksilta sekä rasvakaivolietettä. Sivutuotteena syntyvä käsittelyjäännös hyödynnetään lannoitteena maataloudessa. Laitos valmistuu sopivasti...

Tilaa Uusiouutiset-lehden digitunnukset kestotilauksena! Saat henkilökohtaiset tunnukset kaikkeen Uusiouutisten digisisältöön, kuten uutiskirjeen vain tilaajille -uutisiin, verkkoartikkeleihin ja Uusiouutisten näköislehteen sekä pääsyn sähköiseen arkistoon. HUOM: Kiertotalouden erikoislehti on hyvä ammatillisen osaamisen kehittämisen väline, joten voit pyytää tilausta myös työnantajaltasi.

Tilaa tunnukset