Globaalin muovisopimuksen kohtalo ratkeaa – ”Maiden täytyy onnistua”

Kuva: Adobe Stock. Pelkkä muoviroskan hillintä ei enää riitä, vaan roskaaminen pyritään pysäyttämään globaalilla muovisopimuksella, joka puuttuu myös muovien tuotantoon.
Facebooktwitterlinkedin

Ensi viikolla on kohtalonhetki sille, saadaanko maailmaan kattava ja oikeudellisesti sitova sopimus muoviroskaamisen lopettamisesta ja muovien elinkaaren kestävyydestä.

Kansainvälisestä muovisopimuksesta on neuvoteltu vuodesta 2022 lähtien.

YK-maiden neuvottelut jatkuvat nyt Ottawassa Kanadassa 23.–29. huhtikuuta.

”Sopu sopimuksen sisällöstä pitäisi saavuttaa tämän vuoden loppuun mennessä, sillä sopimus on tarkoitus hyväksyä keväällä 2025. Ottawassa maiden täytyy onnistua yhteensovittamaan ristiriitaisia näkemyksiään”, sanoo Suomen pääneuvottelija Tuulia Toikka ympäristöministeriöstä.

Hän odottaa neuvotteluista haastavia.

Osa maista ei halua velvoitetta hyödyntää uusiomuovia

Muovisopimuksen neuvottelukomitea kokoontuu neljänteen kokoukseensa tilanteessa, jossa neuvottelut sopimuksen sisällöistä ovat edenneet aiottua hitaammin.

Mailla on yhä laajasti eroavia näkemyksiä muun muassa siitä, millaisia rajoituksia ja toimia kohdistettaisiin muovin tuotantoon sekä muovituotteiden suunnitteluun ja valmistamiseen.

Kierrätykseen ja jätehuoltoon liittyvistä toimista löytyy enemmän yhteisymmärrystä.

Osa maista vastustaa muovin tuotannon vähentämistavoitteen asettamista.

Osa maista ei myöskään halua sisällyttää sopimukseen tuotantosektorille suunnattuja toimia, kuten vaatimusta kierrätetyn muovin käyttövelvoitteesta muovituotteiden valmistuksessa.

Saadaanko rajoitus tarpeettomille muovituotteille?

EU kannattaa muovin tuotannon ja kulutuksen hillitsemistä globaalilla tasolla, jotta puutteellista kierrätystä ja jätehuoltoa voidaan kehittää sellaiselle tasolle, ettei muovipäästöjä ympäristöön tapahdu.

Lisäksi EU kannattaa sopimukseen sitovia velvoitteita muun muassa ongelmallisten ja tarpeettomien muovituotteiden rajoittamiselle.

EU tukee myös ehdotuksia muovituotteiden jätehuollon, lajittelun ja kierrätyksen kehittämiseksi sekä yhteisten kestävän tuotesuunnittelun kriteereiden laatimista.

Paineet yhteisymmärryksen löytämiseen kasvavat, sillä Ottawan kokouksen jälkeen jäljellä on enää yksi neuvottelukierros Etelä-Korean Busanissa marraskuussa 2024.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Adobe Stock. Pelkkä muoviroskan hillintä ei enää riitä, vaan roskaaminen pyritään pysäyttämään globaalilla muovisopimuksella, joka puuttuu myös muovien tuotantoon.

Facebooktwitterlinkedin