Hiiliviisaus on jokaisen yrityksen ulottuvilla

Facebooktwitterlinkedin

Hiiliviisaus on lähitulevaisuudessa jokaisen menestyvän yrityksen ominaisuus. Kun taistelu ilmastonmuutoksen hidastamiseksi kiihtyy, vaikuttaa se väistämättä myös siihen millainen liiketoiminta yhteiskunnassamme kannattaa ja mitä yrityksiltä vaaditaan. Hiiliviisaus on ymmärrystä oman toiminnan vaikutuksista ilmastonmuutokseen, mutta myös toimintaa ja toiminnan vaikutusten arvioimista sekä jatkuvaa parantamista. Askeleet hiiliviisauden polulla on helppo aloittaa pienestä, mutta aito vaikuttavuus syntyy vasta kunnianhimoisen johdon ja sitoutuneen toiminnan seurauksena. Millainen polku sitten johtaa hiiliviisaaseen yritystoimintaan?

 

Kaikki lähtee hiilitietoisuudesta

 

Ennen kuin yritys voi lähteä määrittelemään tehokkaimpia toimiaan ilmastovaikutustensa minimoimiseksi, täytyy sen ymmärtää ilmastonmuutoksen perusteet ja kartoittaa nykytilanne. Kaikki alkaa yrityksen johdon hiilitietoisuudesta sekä motivaatiosta lähteä hiiliviisauden polulle.

Seuraavaksi voidaan lähteä kartoittamaan yrityksen nykyistä hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälki alkaa olla jo monelle tuttu käsite. Sillä tarkoitetaan toiminnan aiheuttamaa ilmastokuormaa eli syntyneitä kasvihuonekaasupäästöjä. Tässä kohtaa yrityksen hiilijalanjäljen laskemiseksi tarvitaan usein ulkopuolista apua, ellei yrityksestä löydy valmiiksi hiilijalanjälkiosaajaa. Laskennan jälkeen on tiedossa yrityksen suurimmat hiilisyöpöt.

 

Vältä huonoja ja lisää hyviä hiilivaikutuksia

 

Jotta kaikki ei olisi aivan liian yksinkertaista, mainittakoon ettei yrityksen vaikutusmahdollisuudet koostu vain negatiivisten toimien minimoinnista, vaan tärkeää on myös positiivisten vaikutusten maksimointi. Yrityksellä on siis negatiivisen jalanjäljen lisäksi myös positiivinen kädenjälki ilmastonmuutoksen kannalta. Ollakseen olemassa yritys ei voi pienentää omaa jalanjälkeään loputtomasti, kun taas kädenjälkeä voi kasvattaa määrättömästi. Millainen vaikutus yrityksellä ilmastoon viimekädessä on, riippuu näiden kahden tekijän summasta, nettopositiivisuudesta.

Käytännössä kädenjäljen suurentaminen tarkoittaa sitä, että yritys mahdollistaa asiakkaidensa hiiliviisaamman toiminnan esimerkiksi tarjoamalla tuotteita ja palveluita, joita käyttämällä asiakkaiden hiilijalanjälki pienenee. Hiilikädenjäljen ja nettopositiivisuuden laskentaan löytyy myös erilaisia työkaluja. Yrityksille on onneksi tänä päivänä paljon apuja tarjolla maksullisista konsulttipalveluista julkisin varoin rahoitettuun hankkeiden tarjoamaan neuvontaan.

 

Sanoista tekoihin – ja teoista vaikutuksiin

 

Hiiliviisauden polulla on päästy hyvään vauhtiin, kun laskennat on suoritettu. Jotta todellisia ilmastonmuutokseen kohdentuvia vaikutuksia saadaan aikaan tehokkaasti, valitaan yrityksen vaikuttavimmat keinot ja tehdään toimintasuunnitelma niiden toteuttamiseksi esimerkiksi seuraavien 10 vuoden säteellä.

Tässä kohtaa laskennan tekniset suoritukset voivat alkaa tuntua lastenleikiltä. Miten yrityksen toimintaa lähdetään aidosti muuttamaan kestävämpään suuntaan? Se saattaa tarkoittaa yrityksen sisäisen toimintakulttuurin muutosta, uuteen teknologiaan investoimista tai uusien tuotteiden ja palveluiden innovoimista. Joissain tilanteissa myös päästöjen kompensaatio saattaa tulla kysymykseen, jos oman toiminnan muuttaminen ei onnistu suoralta kädeltä.

Kun yrityksellä on tiedossa tarvittavat teot, on aika toimia. Toimintaa seurataan myös aktiivisesti, jotta voidaan todentaa, millainen vaikutus sillä on ollut. Hiiliviisauden polulla ei olekaan varsinaista päätepistettä, sillä vaikuttavuuden seurantaa tehdään aina tietyin väliajoin. Seuranta tarkoittaa uusien laskelmien tekemistä. Hiiliviisas yritys ei jää paikalleen junnaamaan ilmastovaikutustensa kanssa, vaan tähtää vuosittain aina suurempiin vaikutuksiin.

 

Hiiliviisas ei ole hiljaa teoistaan

 

Tässä vaiheessa hiiliviisauden polulla olevaa yritystä on syytä onnitella, sillä se on onnistunut toiminnallaan edistämään tulevien sukupolvien elämän edellytyksiä ja rakentamaan liiketoimintaansa kestävämmälle pohjalle. Viimeistään nyt yrityksen on hyvä kertoa hiiliviisaasta toiminnastaan ulospäin asiakkaille, rahoittajille ja muille sidosryhmille.

Kilpailijoita kevyempi ilmastokuorma voi tuoda monenlaista kilpailuetua, esimerkiksi paremman brändin tai säästettyjen resurssien muodossa. Hiiliviisaan yrityksen markkinointi perustuu aina läpinäkyvyyteen tehdyistä laskelmista ja niiden tuloksista. Myös ilmastotyönsä haasteista avoimesti kertova yritys voi näyttäytyä toimialansa pioneerina ja päästä vaikuttamaan viranomaisten ja poliitikkojen tekemiin yrityksiä koskeviin päätöksiin.

 

Miten tästä eteenpäin?

 

Hiiliviisauden polulle voi lähteä mikä tahansa yritys toimialasta riippumatta. Nykytilan kartoittamisen jälkeen varmasti jokaiselle löytyy sopivat askeleet, joista aloittaa. Apua löydät esimerkiksi Keskus-Kauppakamarin Ilmastositoumus-sivustolta tai vaikka CarbonWise-hankkeelta. CarbonWise toimii Turun, Oulun ja Espoon alueilla vuoden 2021 loppuun asti. Hankkeessa autetaan yrityksiä hiiliviisauden polulle ja kehitetään kaupungeille oma toimintamallinsa yritysten tueksi.

 

Sara Malve-Ahlroth

Kirjoittaja on hankeasiantuntija Turun ammattikorkeakoulussa.

Facebooktwitterlinkedin