Kummiyhteistyö

Haluamme jatkaa kiertotalous- ja ympäristöalan tulevaisuuden osaajien tukemista tarjoamalla maksutonta alan tietoa opiskelijoille ja oppilaitoksille. Etsimme tähän kumppaneita. Tulisiko organisaationne oppilaitoskummiksi?

Lahjoitimme vuonna 2021 Uusiouutisten vuosikerran sadoille ympäristöalan opiskelijalle. Palkitsimme myös ympäristöasioissa kunnostautuneita uusia ylioppilaita vuosikertalahjoituksin.

Tarkoituksemme on toteuttaa vastaava lahjoituskampanja myös vuonna 2022. Etsimme nyt kumppaneita tukemaan tulevaisuuden toivoja.

Tarjolla on 2 550 € ja 5 000 € kummipaketteja. Ensimmäisellä paketilla lehden voi saada 50 opiskelijaa, toisella lehden voi saada peräti sata opiskelijaa. Vastineeksi kummiudesta organisaatio tai yritys saa vastaavalla summalla mediahintaista mainostilaa Uusiouutisten kanavissa vuonna 2022.

 

Kummina olet myös sodasta kärsivien tukena

Haluaisitteko toteuttaa stipendiyhteistyötämme tänä vuonna? Samalla osallistuisitte hyvän tekemiseen, sillä tilitämme tänä vuonna 10 % stipendikumppanuusrahoista sodasta kärsivien ukrainalaisten auttamiseen. Kumppanit voivat valita tuen ohjaamisen kahden luotettavan ja Ukrainassa jo pitkään toimineen tahon eli Suomen Punaisen Ristin tai Pelastakaa Lapset ry:n kautta.

Koska apua tarvitaan heti, ohjaamme varoja avustusjärjestöille välittömästi sitä mukaa kuin saamme kumppanuuksia vahvistetuksi. Kumppanien laskutus tapahtuu kesäkuussa, kuten aiemminkin.
Avustus ei vähennä jaettavien stipendien määrää, vaan jokaista 50 euroa kohden kumppani kustantaa edelleen yhden stipendivuosikerran yhdelle lahjakkaalle lukiolaiselle. Minimipanos on 2 550 euroa (alv 0), josta tilitämme 10 % eli vähintään 255 euroa ukrainalaisten avuksi.

 

Katso esimerkki kummikumppanuuden tuomasta näkyvyydestä: Purkupiha tuki kummina ympäristöalan opiskelijoita. Saimme lahjoitettua yhdessä Uusiouutisten vuosikerran 50 opiskelijalle eri korkeakouluissa. Purkupiha sai myönteistä näkyvyyttä paitsi oppilaitosviestinnässä ja ylioppilasjuhlissa lukioissa ympäri Suomen, joissa opiskelijoille kerrottiin Purkupihan lahjoittaneen lehtistipendit, myös Uusiouutisten omissa kummimainoksissa sekä lisäksi paketin hintaan sisältyneellä omalla mainonnallaan.  Purkupiha valitsi toimittajan tekemän, kokosivun kaupallisen artikkelin sekä sähköisen näkyvyyden Uusiouutisten verkkosivuilla ja uutiskirjeissä.

Lue lisää mediakortistamme.

 

Oppilaitoksen kummipaketti

Nyt myös korkeakoulut, yliopistot ja muut ympäristö- ja kiertotalousalan oppilaitokset voivat lähteä tukemaan omia opiskelijoitaan tai alalle suuntaavia tuoreita ylioppilaita.

Oppilaitoskummipaketin hinta on 1900 euroa. Summalla oppilaitos saa 30 Uusiouutiset-lehden vuosikertaa, jotka oppilaitos voi lahjoittaa esimerkiksi omille kiertotalousalan opiskelijoilleen ja/ tai suunnata lehtistipendilahjoituksina ympäristöasioista kiinnostuneille, tuoreille ylioppilaille, jotka suunnittelevat tulevaa työuraa ja miettivät jatko-opintojaan.

Oppilaitos saa myös 1900 euron arvoisen, kokosivun infomainoksen, joka julkaistaan Uusiouutisten printtilehdessä ja Uusiouutisten verkkosivuilla ja uutiskirjeessä vuoden 2022 aikana, oppilaitoksen haluamana ajankohtana. Mainos voi esimerkiksi kertoa oppilaitoksen ympäristö- ja kiertotalousalaan liittyvästä kurssi- ja tutkintotarjonnasta, ja se voidaan julkaista esimerkiksi kevään tai syksyn yhteishaun aikana. Tai oppilaitos voi kertoa jostakin ajankohtaisesta, esimerkiksi kiertotalouteen tai ympäristötekniikkaan liittyvästä tutkimuksesta tai hankkeesta, jossa oppilaitos on mukana. Vaihtoehtoisesti oppilaitos voi käyttää 1900 euron edestä muuta mediahintaista näkyvyyttä Uusiouutisten kanavissa vuonna 2022.

Katso esimerkki: Turun ammattikorkeakoulu toimi ympäristöopiskelijoiden kummina vuonna 2021. Saimme yhteistyössä lahjoitettua Uusiouutisten vuosikertaa sekä Turku AMK:n omille, kiertotaloudesta kiinnostuneille opiskelijoille, että uusille ylioppilaille. Turku AMK julkaisi kevään yhteishaun aikana oman mainoksensa Uusiouutisten printtilehdessä ja mainosti Energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmaansa myös näkyvällä bannerikampanjalla Uusiouutisten nettisivuilla. Lisäksi Turku AMK käytti kummikumppanuuden sisältämää markkinointibudjettia suorapostituksella tukemaan rekrytointiprosessiaan.

 

Opiskelija, hyödynnä oppimateriaalietu!

 

Uusiouutiset kummikumppaneineen lahjoittaa opiskelijoille kiertotaloustietoutta lehtistipendeinä opintojen tueksi.

Opiskelijat voivat hakea maksutonta lehtistipendiä tällä lomakkeella.

Lehtistipendi sisältää Uusiouutiset-lehden vuosikerran, 7 painettua tai diginumeroa. Kummikumppanimme kustantavat lehden tilaus- ja postituskulut. Lahjoitamme lehtistipendit valituille opiskelijoille.