Karhinen: Kiertotalouden edelläkävijyys vaatii konkretiaa

Facebooktwitterlinkedin

”Missä on se konkretia, joka antaa perusteen sanoa, että Suomi ON kiertotalouden edelläkävijä?”

Näin kysyy kiertotalouden strategisen ohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Reijo Karhinen.

Hän puhui Suomen kiertotaloussiirtymästä Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n järjestämässä webinaarissa 2. syyskuuta. Webinaaria seurasi kaikkiaan yli 350 osanottajaa.

Ohjausryhmää tammikuusta asti luotsannut Karhisen mukaan kiertotalous on toistaiseksi näyttäytynyt hänelle ylätasoisena ja pirstaleisena keskusteluteemana. Hallitusohjelmassa painotettu kiertotalouden edelläkävijyys vaatisi uusien markkinoiden luomista, innovatiivista teollisuuspolitiikkaa ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä.

Karhinen varoittaa Suomea tuudittautumasta edelläkävijän maineeseen. EU:n vihreä ohjelma ja kiertotalouden toimintasuunnitelma ovat viemässä EU-markkinoita kunnianhimoisesti kohti kiertotaloutta.

Pärjätäkseen kisassa Suomessa täytyisi saada aidosti konkreettisia toimia, ei pelkkiä puheita.

”Innovatiivinen edelläkävijyys kaipaa teollisuudeltamme vahvaa roolia”, Karhinen näkee.

Hän korostaa myös julkisen sektorin, erityisesti kuntien roolia kansallisen kiertotalousmarkkinan luomisessa vihreiden julkisten hankintojen kautta.

”Kiertotalous ei ole vaihtoehto. Se on elinehto.”

 

Verkkoaivoriihi kerää ideoita

 

Kiertotalouden strategisen ohjelman ohjausryhmä miettii parhaillaan kansallisia linjauksia kiertotalouden edistämiseksi. Verkkoaivoriihessä on tullut yli kaksi tuhatta ehdotusta, mutta osanottajia on ollut vähän, vain 400-500. Verkkoaivoriiheen voi vielä osallistua: http://www.fountainpark.fi/kiertotalousohjelma

Karhinen kannustaa kierrätys- ja jätehuoltoalan yrittäjiä ja kiertotalousalan toimijoita aktivoitumaan nyt ja antamaan ehdotuksiaan ohjelman laatijoille. Ohjausryhmän tavoitteena on esitellä kansallinen ohjelma itsenäisyyspäivään mennessä.

 

Ympäristö jää taka-alalle keskusteluissa

Ohjelman visiona on, että hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on menestyvän talouden perusta vuoden 2035 Suomessa. Kestävät tuotteet ja palvelut ovat talouden valtavirtaa ja jakamistalous arkipäivää.

Visiossa linjataan, että suomalaisten valinnat olisivat tuolloin tulevaisuuskestäviä ja vahvistaisivat reilua hyvinvointiyhteiskuntaa niin, että vähemmällä saadaan enemmän ja että luonnonvarojen käyttö on kestävää.

Kiertotalouden läpimurto syntyy innovaatioilla, digitaalisilla ratkaisuilla ja fiksulla sääntelyllä. Sen toteuttamiseen tarvitaan vastuullisia sijoittajia, yrityksiä ja kuluttajia.

Kiertotalous-Suomen tulisi myös olla vahva vaikuttaja maailmalla ja kestävien ratkaisujen tarjoaja kansainvälisillä markkinoilla.

”Suomella ei ole varaa tinkiä taloudesta eikä ympäristönäkökulmasta, vaan on pyrittävä luomaan uusia markkinoita tasapainossa ympäröivän luonnon kanssa. Julkisessa talouskeskustelussa eivät riittävällä painoarvolla nyt nouse ympäristöstä lähtevät näkökulmat,” Karhinen pohtii.

 

Lue lisää kiertotalouden strategisen ohjelman laatimisesta: https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Kiertotalous/Kiertotalouden_strateginen_edistamisohjelma

 

Kuva: Tero Pajukallio. Reijo Karhinen luotsaa puheenjohtajana kiertotalouden strategisen ohjelman ohjausryhmän toimintaa. Työryhmä luovuttaa ohjelmaehdotuksensa 6.12.2020 mennessä.

Facebooktwitterlinkedin