Kierrätyksen lisäämiselle uusia tavoitteita ja toimenpiteitä: Uusi jätesuunnitelma pohjaa kiertotalouteen

Jätesuuunnitelma
Facebooktwitterlinkedin

Valtioneuvosto julkaisi maaliskuussa uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman.  Siinä esitetään, millainen kiertotalousyhteiskunnan tulee olla vuonna 2030 sekä mitä valtionhallinnon ja muiden toimijoiden tulee tehdä, jotta tähän päästään.

Jätesuunnitelmassa esitetään yksityiskohtaiset tavoitteet yhdyskuntajätteiden, pakkausjätteiden, kertakäyttömuovin, biohajoavien jätteiden, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ja rakentamisen jätteiden vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi vuoteen 2027 mennessä sekä toimet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Niistä valtaosa on valtionhallinnon vastuulla, mutta koska tavoitteiden saavuttaminen edellyttää koko yhteiskunnan osallistumista, ehdotetaan suunnitelmassa toimenpiteitä myös yrityksille ja useille eri toimialoille.

Suunnitelmalla sisältää toimia sekä jätteen määrän vähentämiseksi että kierrätyksen lisäämiseksi. Sillä rakennetaan tietä kertakäyttökulutuksesta kohti kiertotaloutta, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoo.

Tavoitteiden toteutumista seurataan SYKEn laatimilla mittareilla, joista löytyy lisätietoa julkaisusta Suomen jätealan kehitys numeroina. Onnistumista mitataan sekä määrällisillä että laadullisilla indikaattoreilla.

 

Teksti: Katja Pulkkinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Adobe Stock.

Facebooktwitterlinkedin