Kiertääkö hyvä kauttasi?

Facebooktwitterlinkedin

Mitä tavallinen ihminen voi arjessaan tehdä, jotta ravinteet kiertäisivät oikein, eivätkä rehevöittäisi Itämerta?

26 toimijaa käynnisti kesäkuussa kampanjan arjen ravinneviisaista valinnoista. Vuoden loppuun asti jatkuva Kiertääkö hyvä kauttasi -kampanja muistuttaa, että kotitalouksissa tärkeintä on optimoida ravinteiden saanti ruoasta, ruokaostokset ja syöminen niin, ettei ravinteita tule tankattua turhaan eikä heitettyä pois.

Jos suomalaiset ostavat ruokaa ravinnesuositusten mukaan ja vain tarpeeseen, lajittelevat ja kompostoivat biojätteet, ollaan jo pitkällä. Lisäksi kannattaa välttää kemikaalikuormaa ja suosia kuivakäymälöitä.

Kampanja kertoo, että typen ja fosforin käyttö ylittää planeettarajat jo 80-90-prosenttisesti. Suomen- ja Pohjanlahteen on valunut neljän miljardin euron edestä ylijäämätyppeä ja 120 miljoonan edestä fosforia.

Samaan aikaan, kun ostamme keinolannoitteita, lantafosfori riittäisi lannoittamaan Varsinais-Suomen pellot 20 vuotta.

Kampanjan pääkoordinaattoreita ovat hallituksen Ravinteiden kierrätyksen kärkihanke, Sitra ja Baltic Sea Action Group -säätiö. Kampanjassa ovat mukana Envitecpolis, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Evira, Fazer, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), John Nurmisen Säätiö, Kaupan liitto, Lounais-Suomen Jätehuolto, Luonnonvarakeskus, Maa- ja kotitalousnaiset, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Martat, Motiva, Päivittäistavarakauppa, Rosk’n’Roll, Suomen Kiertovoima, Suomen ympäristökeskus, Turun yliopiston Brahea-keskus. Tyrsky Consulting, Valio, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vesilaitosyhdistys, ympäristöministeriö sekä Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry.

Kuva Valio/ Veikko Kähkönen. Ruokavalinnoilla voi vaikuttaa ravinnekiertoon.

Facebooktwitterlinkedin