Kiertotalouden läpimurtoon 40 miljoonaa euroa

Facebooktwitterlinkedin

3.9.2015

Suomen hallitus haluaa tehdä maastamme biotalouden, kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijän vuoteen 2025 mennessä.

Elinkeinoministeri Olli Rehn ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoivat eilen 2.9.2015 hallituksen strategisen painopistealueen ”Biotalous ja puhtaat ratkaisut” toimeenpanosta ja rahoituksesta.

Koko strateginen painopistealue on saamassa hallituksen budjettiin 300 miljoonan euron potin.

Tästä sata miljoonaa euroa ohjataan uusiutuvan energian edistämiseen ja siihen liittyviin investointi-, innovaatio- ja energiatukiin.

Myös suomalainen ruoantuotanto ja kalatalous ovat saamassa sata miljoonaa euroa.

50 miljoonaa euroa ohjataan metsätalouteen ja puurakentamiseen.

Kiertotalouden läpimurtoon ja vesistöjen tilan edistämiseen hallitus aikoo suunnata 40 miljoonaa euroa.

Viides kärkihanke, luontopolitiikka ja kalakantojen elvyttäminen saavat 10 miljoonaa euroa.

Rehn visioi, että tuki energiainvestoinneille ja -innovaatioille voisi tarkoittaa esimerkiksi yhden suuren tai parin kolmen biojalostamohankkeen käynnistämistä. Lisäksi se merkitsisi, että useita biokaasulaitoksia ja etenkin biokaasun liikennekäyttöä tuettaisiin.

”Tavoitteena on saada nopeammin ja useampia biojalostamoita ja bioenergialaitoksia liikkeelle näillä resursseilla”, Rehn toteaa. Hän korostaa, että kärkihankesatsaus kaksinkertaistaa nykyisen uusiutuvan energian tuen.

Kiertotalouden kärkihanke tähtää siihen, että vesistöihin huuhtoutuvien ravinteiden määrää vähennetään ja yhdyskuntajätevesien ravinteiden hyötykäyttöä parannetaan.

Kierrätystä edistetään myös uudistamalla sääntelyä. Esimerkiksi jätteiden käyttöä maarakentamisessa helpotetaan.

Erilaiset kokeiluhankkeet sekä tutkimus- ja pilottilaitokset lisäävät materiaalien ja ravinteiden kierrätystä ja niihin liittyvää liiketoimintaa. Kiertotalouden pilotti- ja demohankkeet on tarkoitus käynnistää jo ensi vuoden alussa.

Rehn ja Tiilikainen esittelivät tiedotustilaisuudessa dian kiertotalouden mahdollisesta esimerkkikonsortiosta. Siihen oli listattu alan suomalaisia menestysyrityksiä kuten Molok, Haba Group, Enevo, Doranova, BMH, Valmet, Odoroff, Ficote ja Tramel.

Hallitus käynnistää pilaantuneiden maa-aineiden kunnostus- ja kokeiluohjelman vuoden 2017 alusta.

”Pilaantuneiden maiden kunnostus tulee tarjoamaan mahdollisuuksia vientikelpoisiin ratkaisuihin. Tarkoitus on, että annetaan suomalaisille teknologioille tilaisuus esitellä osaamistaan pilaantuneiden maiden kunnostuksissa demoalueiden kautta”, Tiilikainen tarkentaa.

Hallituksen kalenteriin ensi vuoden loppuun on merkattu myös jätehuollon yksinoikeuksien rajaamiseen liittyvä hallituksen esitys.

Facebooktwitterlinkedin