Kiertotaloudesta kirja suomeksi: Eteneekö kiertotalous oikeaan suuntaan ratkaistakseen ympäristö- ja ilmastokriisin?

Paneeli kirjan julkaisutilaisuudessa

Kiertotaloudesta ei ole suomeksi julkaistu juurikaan kattavia tietoteoksia. Kalevi Sorsa -säätiö on toteuttanut yhteistyössä eurooppalaisten kumppaniensa kanssa kiertotalouteen keskittyvän tietokirjan osana säätiön Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle -hanketta. Kirja toimii hyvänä infopakettina niin päättäjille kuin kaikille kiertotaloudesta kiinnostuneille. Kirjassa kiertotalouden tutkijat ja asiantuntijat tarkastelevat kiertotalouden näkökulmia sekä havainnollisesti että kriittisesti. Kirja kartoittaa kiertotalouden vaikutuksia työhön ja työntekijöiden oikeuksien toteutumiseen, erilaisia kiertotalouden liiketoimintamalleja sekä sitä, kuinka siirtymä lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen voisi toteutua. Jätekansalainen vähentää jätettä Suomesta kokoelmassa on kaksi artikkelia. Lapin yliopistosta sosiologian tohtoriopiskelija Teemu Loikkanen yhdessä Jätteen yhteiskunta -hankkeen (Waste Society) tutkijaryhmän kanssa pohtii jätekansalaisuuden käsitettä kiertotalouden tavoitteiden saavuttamisessa. Artikkelin ovat Loikkasen kanssa kirjoittaneet Heikki Huilaja, Jarno Valkonen ja Veera Kinnunen. Tutkijat ovat tarkastelleet, kuinka yhteiskunta muovaa jätettä ja kuinka toisaalta jäte muovaa yhteiskuntaa. Kiertotaloutta pidetään yhtenä keskeisenä hallintakeinona suhteessa yhteiskuntajätteeseen. Loikkasen mukaan häntä kiinnostaa, mitä kiertotalouden toteutuminen edellyttää kansalaisilta ja millaisia kansalaisia jätehallinta tarvitsee onnistuakseen. Kansalaisia on kannustettu kiertotalouteen erilaisilla...

Tilaa Uusiouutiset-lehden digitunnukset kestotilauksena! Saat henkilökohtaiset tunnukset kaikkeen Uusiouutisten digisisältöön, kuten uutiskirjeen vain tilaajille -uutisiin, verkkoartikkeleihin ja Uusiouutisten näköislehteen sekä pääsyn sähköiseen arkistoon. HUOM: Kiertotalouden erikoislehti on hyvä ammatillisen osaamisen kehittämisen väline, joten voit pyytää tilausta myös työnantajaltasi.

Tilaa tunnukset