Kiertotalous-Hub ylittää sektorit

Facebooktwitterlinkedin

Kuva: Tero Pajukallio

 

Tehdessään 1990-luvun alussa pro gradu -työtään yritysetiikasta Minna Halme havahtui, että ekologiset kysymykset puuttuivat liiketalouden johtamisen tutkimuksesta lähes kokonaan. Hän teki väitöskirjansa ympäristöjohtamisesta ja on siitä lähtien tuonut pioneerina ympäristökysymyksiä liiketaloustieteisiin. Nykyistä kiertotalouskeskustelua hän tervehtii ilolla.

”Olen tyytyväinen, että idea on otettu yrityselämässä niin myönteisesti vastaan.”

 

Maailman johtavaksi tutkimus- ja oppimisympäristöksi

Halme aloitti juuri myös Aallon vastaperustetun Sustainability Hubin johtajana. Hubin tarkoituksena ei ole vähempää kuin muodostaa maailman johtava tutkimus- ja oppimisympäristö kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta sekä kasvattaa ymmärtämystä systeemisistä ratkaisuista, joita kiertotalous tarvitsee.

Tämä tehdään sektorit ja rajat ylittävän tutkimuksen, pilotoinnin ja elävän laboratorion kokeilujen kautta laajassa yhteistyössä kumppaniverkoston kanssa.

 

Yhteentuoja, säteilijä

Halmeella oli osansa Hubin synnyttämisessä. Hän näki, että kestävä kehitys edellyttää systeemisten kokonaisuuksien ymmärtämistä, mitä nykymallinen, siiloutunut ja kapean alan huippuosaamista korostava akateeminen maailma ei palvele. Tarvittiin taho, joka tuo yhteen eri tieteenalojen tutkijoita ja yhteiskunnan toimijoita, käynnistää yhteistyötä kestävän kehityksen näkökulmasta ja luo uskallusta osallistua kiertotalouden käytännön ratkaisujen tuottamiseen.

”Hub on enemmän kuin verkosto tai keskus. Aallon kampukselle tulee Hubille oma fyysinen paikkansa, mutta toiminta ja kumppanuudet säteilevät laajalle”, Halme kuvailee.

Halmeella on apunaan koordinaattorit Annukka Jyrämä ja Meri Löyttyniemi sekä pian nimitettävä professori, mutta hän korostaa, että toiminnan ydin on laaja yhteistyö.

Suunnittelussakin on ollut mukana puolensataa professoria ja tutkijaa.

”Aallon rakenteilla oleva kampus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden monitieteisyydelle. Siellä kokeillaan niukkaresurssisia, kiertotaloutta tukevia ideoita kuten fosforin talteenottoa.”

 

Kokeillaan hiilidioksidiveroa

Yhteiskuntaan Halme kaipaa kunnianhimoista lainsäädäntöä, joka suosii ympäristömyötäisintä yritysten kärkeä.

”Toivon meidän menevän kohti sitä, että ekologiset kustannukset ovat osa tuotteen hintaa. Hiilidioksidivero voisi olla ensimmäinen kokeilu.”

 

 

”Älä anna mahdottomien ongelmien kyynistää”

 

Kuka: Minna Halme, Aalto-yliopiston vastuullisen liiketoiminnan professori ja Aallon perustaman, uuden, monitieteistä kestävän kehityksen tutkimusta edistävän Sustainability Hubin johtaja.

Mistä: Olen kotoisin Porista. Asun Helsingin Käpylässä puutalossa.

Koulutukseni: Kauppatieteiden maisteri ja tohtori.

Aiemmin: Olen ollut tutkimusmaailmassa 27 vuotta.

Seuraavaksi: Yritän saada Sustainability Hubin toimimaan mahdollisimman kunnianhimoisesti ja hyvin.

Suosittelen: Sitä, että jokainen yrittää muuttaa omaa elämäänsä entistä ekologisemmaksi eikä kyynisty mahdottomalta näyttävien ongelmien edessä.

Facebooktwitterlinkedin