Kiertotalous lykkäisi maailman ylikulutuspäivää

Facebooktwitterlinkedin

Maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat on kulutettu loppuun tänään, maanantaina 29. heinäkuuta. Ylikulutuspäivä on aikaistunut viime vuodesta, jolloin se oli 1. elokuuta. Ihmiskunta kuluttaa siis luonnonvaroja yhä kiihtyvällä tahdilla.

Maailman ylikulutuspäivä on laskennallisesti se päivä, jona kulutuksemme ylittää maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Tarvitsisimme 1,75 maapalloa nykyisen kulutuksemme aiheuttaman taakan kantamiseen. Ylikulutuspäivän ajankohta perustuu Global Footprint Network -verkoston laskelmiin. Suomalaisten laskennallinen ylikulutuspäivä oli tänä vuonna jo 5. huhtikuuta.

Ylikulutus on yksi suurimmista ilmastonmuutoksen etenemisen ja luonnon köyhtymisen syistä. Se vaarantaa muun muassa ruoan, puhtaan veden ja raaka-aineiden saannin. Seuraukset näkyvät jo nyt: maapallon ilmasto on jo lämmennyt noin asteen esiteollisesta ajasta ja maailmanlaajuisesti noin miljoona kasvi- ja eläinlajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon.

“Luonnonvarojen käyttöä on vähennettävä nopein keinoin. Maapallo ei kestä aiheuttamaamme ylikulutusta, joka on merkittävä syy luonnon köyhtymiseen ja ilmastonmuutoksen etenemiseen”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

 

Raaka-aineiden kulutus kaksinkertaistumassa

Tällä hetkellä raaka-aineita kulutetaan maailmanlaajuisesti noin 80 miljardia tonnia vuodessa, mistä vain yhdeksän prosenttia käytetään uudelleen tai kierrätetään. Kulutuksen on arvioitu kaksinkertaistuvan vuoteen 2060 mennessä.

Kiertotalous tähtää tuotteiden käyttöiän pidentämiseen sekä luonnonvarojen liikakäyttöä vähentävien palveluiden ja ratkaisujen edistämiseen. Käyttämiemme tavaroiden tulisi myös olla huollettavia, korjattavia ja kierrätettäviä.

“Kiertotalouden keinoin voimme hyödyntää uudestaan jo käyttöön otettuja luonnonvaroja, vähentää jätteiden määrää sekä vähentää teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä. Suomen EU-puheenjohtajakaudella kiertotalouden edistäminen on yksi Suomen painopisteistä, ja tavoitteena on valmistella uusi EU:n kiertotalousstrategia”, ministeri Mikkonen kertoo.

 

Kuva: Scanstockphoto. Liikakulutuksemme uhkaa kasvi- ja eläinlajeja ja kiihdyttää ilmaston lämpenemistä.

Facebooktwitterlinkedin