Kuusi estettä kiertotaloudelle

Facebooktwitterlinkedin

1.10.2015

Jätehuoltoalan toimijoilla on ratkaiseva rooli siinä, pystyykö maailma muuttumaan aidoksi kiertotaloudeksi, vai jatkammeko raaka-aineiden tuhlaamista.

Näin totesi kansainvälisen jätehuoltoalan katto-organisaation ISWAn tulevaisuuden trendejä tutkinut työryhmä.

Se identifioi kuusi estettä, jotka estävät kiertotaloutta toteutumasta.

– Jätehuoltolainsäädäntö ei näe uusioraaka-aineiden arvoa. Se olisi korvattava materiaalihuollon lainsäädännöllä, joka olisi kansainvälinen ja joka nostaisi uusioraaka-aineet todellisiksi ja taloudellisesti kannattaviksi vaihtoehdoiksi neitseellisten raaka-aineiden rinnalle.

– Uusioraaka-aineiden heilahtelevat markkinahinnat eivät edistä investointeja, joita tarvitaan kipeästi jätemateriaalien käsittelyssä ja jalostamisessa sellaiseen muotoon, että ne olisivat teollisuuden käytettävissä. Siksi tarvitaan nykyistä parempia teknologisten investointien rahoituskeinoja ja tiiviimpää yhteistyötä uusioraaka-aineiden tarjoajien ja käyttäjien välille.

– Uusioraaka-aineiden kaupankäynnille ei ole kattavaa foorumia. Uusioraaka-aineiden kauppaan tarvitaan samankaltainen luotettava ja läpinäkyvä pörssi kuin neitseellisillä raaka-aineilla.

– Jätetilastot, varsinkin kansainvälisesti vertailukelpoiset, ovat surkeita. Jätteiden määristä ja virroista on saatava reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa, joka kattaa globaalisti kaikki maat.

– Jätehuollon taso heittelee valtavasti maasta ja alueesta toiseen. Jätehuollon osaajien on jaettava tietoa parhaista käytännöistä ja menestystarinoista.

– Kiertotalous vaatii globaalia otetta. Ilman kansainvälistä yhteistyötä, yhteisiä tavoitteita ja yhteistä säätelyä se ei toteudu.

Työryhmä näki esteiden kiteyttämisen tärkeänä, jotta päättäjät saavat lisätietoa oman työnsä tueksi. Esimerkiksi G7-maat perustivat kesäkuussa yhteenliittymän resurssitehokkuuden puolesta (G7 Alliance on Recource Efficiency).

ISWAn työryhmät julkaisivat neljä muutakin raporttia kiertotalouden ja jätehuollon kehityssuunnista. Kaikki viisi raporttia löytyvät näiden linkkien kautta:

 

– Jätehuoltosektorin rooli kiertotalouden edistäjänä (Trends and emerging ideas)

https://uusiouutiset.fi/ISWA_Trends.pdf

 

– Kierrätyksen esteitä, tapausesimerkkeinä PP ja kartonki (Closing the loop)

https://uusiouutiset.fi/ISWA_ClosingTheLoop.pdf

 

– Jätteenpoltto kiertotaloudessa (Energy and fuels)

https://uusiouutiset.fi/ISWA_Energy.pdf

 

– Kierrätyksen edut ja tehokkuus (Cycles, loops and cascades)

https://uusiouutiset.fi/ISWA_Cycles.pdf

 

– Orgaanisten jätteiden markkinapotentiaali (Nutritients and soils)

https://uusiouutiset.fi/ISWA_Nutritients.pdf

 

Facebooktwitterlinkedin