Lahdessa starttaa uusi kiertotalouden laboratorio

Pyrolyysilaitteisto LAB
Facebooktwitterlinkedin

LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampukselle on rakennettu kiertotalouslaboratorio. Laboratorion toiminta käynnistyy vuodenvaihteen jälkeen.

Uusi toimintaympäristö palvelee paitsi ammattikorkeakoulun myös Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston LUT:n tutkimus- ja opetustoimintaa.

Lisäksi laboratorion tutkimus- ja testaustilat, laitteisto ja asiantuntijapalvelut ovat myös yritysten käytettävissä.

”Uusi laboratorio tulee antamaan meille paljon mahdollisuuksia kehittää erilaisten materiaalikiertojen prosesseja”, sanoo laboratoriopäällikkö Petja Rinne LAB-ammattikorkeakoulusta.

”Tästä tulevat hyötymään yritykset, jotka haluavat löytää uusia innovatiivisia tapoja pienentää hiilijalanjälkeään ja toisaalta luoda uutta liiketoimintaa hyödyntämällä materiaalivirtojaan entistä tehokkaammin ja kestävämmin.”

Monipuolinen laitekanta

Laboratoriokokonaisuus sisältää karkean työskentelyn tilan, jossa voidaan tehdä isomman mittakaavan testauksia, pilotointeja ja prosessinkehitystä. Analyyttinen laboratorio on puolestaan tarkoitettu eri materiaalien ja prosessien testaamiseen.

Kiertotalouslaboratorion laitekantaan kuuluu muun muassa pyrolyysilaitteisto, biokaasupotentiaalin mittauslaitteisto, rakennus- ja purkujätteen lajitteluun tarkoitettu magneettierottelija, pelletöintilaitteisto, rakeistuslaite, muovin pesu- ja lajittelulinjasto, kierrätettyä muovia hyödyntävä 3d-tulostusrobotti sekä tekstiilien tunnistus- ja lajittelulinjasto.

Analyyttisessa laboratoriossa on esimerkiksi uusi kaasukromatografi-massaspektrometri ja kannettava XRF-laite.

”Laitteet muodostavat kokonaisuuden, jossa erilaiset materiaalit voidaan lajitella, kierrättää ja analysoida sujuvasti saman katon alla”, kuvailee LABin kehitysinsinööri Kusti Ruokamo.

 

Teksti: Päivi Ikonen/ Kemia-lehti.

Kuva: Sanna Henttonen. Uudessa kiertotalouslaboratoriossa on muun muassa pyrolyysilaitteisto, jolla voidaan pyrolysoida bio- ja muovimateriaaleja sekä tekstiilejä.

Facebooktwitterlinkedin