Määrittelytavat hämmentävät direktiiviehdotuksessa

Facebooktwitterlinkedin

29.8.2014

Ympäristöministeriö koostaa parhaillaan ympäristöalan toimijoiden kommentteja ja näkemyksiä Euroopan komission antamasta jätepuitedirektiiviehdotuksesta.

Tarkoitus on valmistella alustava Suomen kanta eduskuntakeskustelua varten loppukesän ja alkusyksyn aikana.

Euroopan komissio esitti heinäkuussa, että niin sanottuja jätepuite-, kaatopaikka- ja pakkausjätedirektiiviä olisi muutettava niin, että niiden vaatimukset ja tavoitteet kannustaisivat jäsenmaita hyödyntämään jätteensä entistä tehokkaammin, jotta Eurooppa toimisi aidon kiertotalouden tavoin.

Ehdotus kiristäisi yhdyskuntajätteen kierrätysasteen 70 prosenttiin ja pakkausjätteiden kierrätysasteen 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi komissio ehdotti mm. varhaisvaroitusjärjestelmän perustamista niille jäsenmaille, jotka eivät näytä pääsevän tavoitteisiin ajoissa. Komissio muuttaisi myös jätteen määrittely-, tilastointi- ja laskentatapoja.

Suomessa hämmennystä on herättänyt ainakin komission esitys määritellä yhdyskuntajäte järjestämisvastuuperusteisesti. Yhdyskuntajätteeksi laskettaisiin lähinnä kunnan vastuulla oleva jäte.

Myös maantäytön määrittely ja etusijajärjestyksen mukaisten käsittelytapojen luokittelu ovat herättäneet keskustelua.

Suomalaiset toivovat, että direktiivien muutokset ottaisivat huomioon jäsenmaiden erot ja paikalliset olosuhteet.

Alustavan aikataulun mukaan Euroopan parlamentin olisi tarkoitus käsitellä ehdotuksia syksyn aikana. Neuvoston suuntaviivakeskustelu aiheesta käytäisiin loppuvuodesta.

Lue lisää 29. elokuuta ilmestyneestä Uusiouutiset-lehdestä.

Facebooktwitterlinkedin