Minne sähköpyörän simahtanut akku?

Facebooktwitterlinkedin

Kuva Akkutieto.fi. Kuluttajakäytöstä poistuvien isojen litiumakkujen keräystä kokeillaan pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.

Sähköpyörät, tasapainoskootterit ja muut sähköiset liikkumavälineet ovat yleistymässä vauhdilla. Mitä tapahtuu näiden laitteiden isoille litium-akuille sitten, kun akkujen elinikä päättyy?

 

Elina Saarinen

 

Muun muassa sähköpyörissä ja tasapainoskoottereissa käytettäville yli puolikiloisille litium-akuille ei ole ollut valtakunnallista keräys- tai kierrätysjärjestelmää, vaikka markkinoille toimitettiin viime vuonna jo lähes sata tonnia näitä akkuja. Isot litium-akut yleistyvät myös työkaluissa ja aurinkokennojärjestelmissä.

Loppuun käytetyissäkin akuissa on aina jonkin verran varausta jäljellä, joten siksi olisi tärkeää, että niitä käsiteltäisiin oikein myös kierrätysvaiheessa, jotta vältyttäisiin tulipaloriskeiltä.

”Kokemuksia ei vielä ole siitä, voivatko nämä isot akut aiheuttaa vaaratilanteita käytöstä poiston jälkeen. Tähän saakka on uutisoitu tulipaloista, jotka ovat liittyneet akkujen latausvaiheeseen. Tulipalot ovat yleensä olleet nopeasti eteneviä ja niiden sammuttaminen kotikonstein on ollut hankalaa”, Elker Oy:n Tuomas Räsänen kertoo.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, akkujen ja autojen tuottajayhteisöillä on huoli siitä, minne kuluttajat vievät käytöstä poistamiaan akkuja.

”Kerrostalojen sekajäteastiat tai kauppojen paristolaatikot ovat mahdollisimman huonoja paikkoja näille akuille. Jos siellä sattuu jotakin arvaamatonta ja syttyy tulipalo, voi vain arvailla vaikutuksia”, Räsänen varoittaa.

Hän muistuttaa, että tällaisia litium-akkuja ei tule palauttaa myöskään autojen lyijyakkujen keräyspisteisiin. Litiumakun tunnistaa LI-merkinnästä valmistajan tarrassa.

 

Seitsemän keräyspistettä

Minne akut sitten voi palauttaa? Toukokuusta marraskuuhun kestävä pilottiprojekti tarjoaa tähän ratkaisun.

Akkukierrätys Pb Oy, ERP Finland ry, Recser Oy, SER-tuottajayhteisö ry SERTY, SELT ry ja Suomen Autokierrätys Oy yhdessä Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus ry:n (STEK) kanssa keräävät käytännön kokemuksia pilotissa näille akuille keräystavasta, joka olisi turvallinen kierrätysketjun kaikissa vaiheissa.

Pilotissa on nyt Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Tampereen seudulla yhteensä seitsemän keräyspistettä, joihin kuluttajat voivat turvallisesti palauttaa käytöstä poistamiaan isoja litium-akkuja. Pisteiden yhteystiedot ja muuta infoa akkujen käsittelystä ja pilotista löytyy osoitteesta akkutieto.fi.

”Haluamme kerätä tietoa, minkä verran akkuja ja millaisia akkuja kuluttajilla on ja kokeilla käytännön tasolla näiden vastaanottamista turvallisesti”, perustelee pilottia vetävä Tuomas Räsänen.

 

Teippiin, tynnyriin ja kaappiin

Pilotissa huomioidaan erityisesti litium-akkuihin liittyvät turvallisuustekijät ja kokeillaan, minkälaisissa paikoissa akkuja voisi kerätä niin, että voidaan ennaltaehkäistä palotapauksia.

Pilottiprojektin pisteet ovat varautuneet hyvin akkujen vastaanottoon ja säilytykseen. Akut kerätään peltiseen kaappiin, jonka sisällä on kannella suljettava tynnyri. Henkilökunta pakkaa jokaisen akun yksittäiseen pussiin tai teippaa akun navat, jotta akku ei aiheuta tynnyrissäkään oikosulkuriskiä. Lisäksi tynnyri täytetään sullonta-aineella, jotteivät akut pääse liikkumaan tynnyrissä. Peltikaapit on sijoitettu turvaetäisyyden päähän muista kiinteistöistä.

Kokemusten ja asiantuntemuksen kasvattamiseksi pisteiden henkilökuntaa on ohjeistettu kysymään akun tuojalta mahdollisimman paljon tietoa akun hankinnasta, käytöstä ja säilytyksestä. Vastaanottopisteen henkilökunta myös arvioi akun kunnon. Vioittuneet, pullistuneet ja kuumenneet akut sijoitetaan eri tynnyreihin kuin pintapuolisesti ehjät, koska niitä koskevat tiukemmat vaarallisten aineiden kuljettamiseen ja merkintään liittyvät vaatimukset.

Pisteisiin ei ole vielä kertynyt kovin paljon akkuja. Räsänen toivookin, että ihmiset toisivat nurkissaan mahdollisesti pyörivät, käytöstä poistetut litium-akkunsa nimenomaan pilotissa mukana oleviin pisteisiin. Pilotti kestää marraskuun loppuun asti.

 

Kierrätykseen Suomeen

Pisteisiin kerätyt akut toimitetaan Nivalaan Akkuser Oy:lle, joka tutkii ja kehittää niiden kierrätysmenetelmiä.

Toistaiseksi maailmalla ei ole modernia ja uusioraaka-aineiden talteenoton kannalta tehokasta tapaa kierrättää litium-akkuja, mutta Suomi voi olla tässä edelläkävijänä, uskoo Räsänen.

 

Facebooktwitterlinkedin