On olemassa talousmalli, jolla on monta voittoisaa vaikutusta

Elina Saarinen
Facebooktwitterlinkedin

Vähän yli vuosi sitten, huhtikuussa 2021, Suomen valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kansallisesta strategisesta ohjelmasta, jonka tavoitteena on tehdä kiertotaloudesta Suomen talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä.

Mitä sitten on kiertotalous? Millaisia vaikutuksia tällä uudella periaatteella on suomalaisten elämään?

Kiertotalous on talousmalli, jossa materiaalit ja niiden arvo säilyvät ja kiertävät yhteiskunnan käytössä. Se on vaihtoehto lineaariselle talousmallille, jossa otamme, käytämme hetken ja heitämme pois.

Kiertotalous on muutakin kuin kierrätystä: Se on toimintamalli, joka auttaa vähentämään luonnonvarojen ylikulutusta niin, että yksi planeetta riittää meille ja tuleville sukupolville. Kiertotalous tarkoittaa tuotteiden ja rakennusten suunnittelua pitkäikäisiksi, muunneltaviksi, päivitettäviksi, korjattaviksi, kunnostettaviksi ja kierrätettäviksi. Se merkitsee energia- ja resurssitehokkaita tuotanto- ja teollisuusmalleja, sektorit ylittäviä yritysekosysteemejä sekä vastuullista kuluttamista.

Yrittäjä, jonka bisnestä on kerätä myydyt tuotteet takaisin käyttöiän lopussa ja sen jälkeen kunnostaa tai uudelleenvalmistaa ne seuraaville asiakkaille uudenveroisina, toteuttaa kiertotaloutta. Niin myös yrittäjä, joka hyödyntää toisten hylkäämät materiaalit. Samoin kiertotaloutta toteuttaa se yrittäjä, joka ei myy tuotetta lainkaan vaan sen mahdollistaman suoritteen palveluna.

Tässä numerossa kerrotaan näistä ja kolmestakymmenestä muustakin kiertotalouden bisnesstrategiasta. Ne ovat jo tuoneet yrityksille menestystä.

Kiertotalous näkyy jo suomalaisten arjessa, kuntien kestävyystyössä sekä yritysten liiketoimintamalleissa. Loistavia kiertotalousesimerkkejä on Suomessa jo valtavasti.

Kiertotaloudella on monta voittoisaa vaikutusta. Se luo uutta, ympäristölliset kestävyyskriteerit täyttävää bisnestä.

Kiertotalous on keino saavuttaa Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteet, sillä kiertotalouden toimin voidaan välttää ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Tutkimukset osoittavat, että kiertotalous auttaa myös suojelemaan luonnon monimuotoisuutta ja vähentämään luontokatoa.

Kiertotalous näyttää suuntaa myös sotatilanteessa. Euroopan ja Suomen pyrkiessä irti venäläisestä fossiilienergiasta ja sopeutuessa siihen, että aiemmin Venäjältä tuodut raaka-aineet eivät ole entiseen tapaan enää vaihtoehto, kiertotalous on siirtymässä tärkeä työkalu.

Energia-asiantuntijat toteavat, että energian kulutusta pystytään vähentämään. Keinoista osa on silkkaa kiertotaloutta. Suositaan yhteiskäyttöautoja. Vähennetään ruokaketjussa syntyvää ruokahävikkiä, jotta pystytään puskuroimaan kallistuvista lannoitteiden hinnoista aiheutuvia vaikutuksia. Biojätteiden ja sivuvirtojen ravinteita kierrättämällä vahvistetaan ruokahuollon kestävyyttä monella tavalla. Kiertotalous vahvistaa huoltovarmuutta.

Kuulostaa siltä, että periaate on aika hyvä, suorastaan win-win-win.

 

Elina Saarinen

Päätoimittaja, Uusiouutiset-lehti

 

Kirjoitus on julkaistu Uusiouutiset-lehden 5/2022 pääkirjoituksena.

Kuva: Tero Pajukallio.

 

Facebooktwitterlinkedin