Päästöt alas jätteiden avulla Oulussa

Facebooktwitterlinkedin

Oulun Energia on lähtenyt energiayhtiönä reippaasti kiertotalouden suuntaan. Yhtiö aikoo tuottaa energiaa, pudottaa hiilidioksidipäästöjään ja luoda liiketoimintaa muiden jätteistä.

Syksyllä valmistuu runsaan 200 miljoonan investointi, Laanilan uusi biovoimalaitos. Biovoimalaitos tulee korvaamaan Toppilan vanhemman ykkösyksikön lämmön ja sähkön tuotannon.

”Laanilan biovoimalaitos puolittaa hiilidioksidipäästömme. Tavoitteemme on, että oma energiantuotantomme on hiilineutraalia 2030-luvun kuluessa”, linjaa toimitusjohtaja Juha Juntunen.

 

Kierrätyspolttoainetta omaan laitokseen

 

Laanilan biovoimala käyttää polttoaineenaan pääosin puuta, mutta turvetta korvataan myös jätteestä jalostetulla SRF-kierrätyspolttoaineella (Solid Recovered Fuel).

Kierrätyspolttoaineen Oulun Energia saa niin ikään syksyllä valmistuvasta omasta lajittelulaitoksestaan, joka ottaa vuosittain vastaan noin 100 000 tonnia rakentamisen, purkamisen, teollisuuden ja kaupan jätteitä.

Korkeatasoiseksi kierrätyspolttoaineeksi tästä jätemäärästä voidaan jalostaa jopa 45 000 tonnia. Kolmannes sisään otettavasta jätemateriaalista pystytään laitoksessa erottelemaan materiaalikierrätystä varten tai hyödynnettäväksi uusiomateriaalina maarakentamisessa.

Oulun Energialla on osoite myös sille osalle jätettä, jota ei voi hyödyntää materiaalikierrätyksessä, kierrätyspolttoaineena eikä maarakentamisessa. Noin 25 000 tonnia jätteestä ohjautuu Oulun Energian omistamaan Laanilan ekovoimalaitokseen.

”On Suomen ja Euroopankin mittakaavassa ainutlaatuista, että samalla toimijalla on kaikki jätteiden energiahyödyntämiseen liittyvät toiminnot: Oulun Energialla on jätteiden lajittelulaitos, kierrätyspolttoainetta hyödyntävä biovoimalaitos ja kierrätyskelvottoman hyödyntävä ekovoimalaitos”, Oulun Energian projektipäällikkö Saara Palo-oja tiivistää.

 

Laatu ratkaisee

 

Alkuvaiheessa biovoimalan kokonaispolttoainemäärästä 15 prosenttia voi olla kierrätyspolttoainetta, jatkossa ehkä enemmänkin, riippuen kattilaan kestävyyteen vaikuttavasta polttoaineen laadusta. Kierrätyspolttoaineen laatutekijöitä ovat palakoko, kosteus, materiaalin sisältämät epäpuhtaudet ja kemiallinen koostumus kuten raskasmetalli- ja klooripitoisuudet.

Koska kierrätyspolttoaineen laatu on tärkeä kriteeri, Oulun Energia on halunnut asemaan, jossa se voi itse vaikuttaa laatuun. Siksi Oulun Energia on investoinut lajitteluteknologiaan, joka edustaa alansa huippua.

Lajittelulaitteistoon satsaamalla yhtiö pystyy myös nostamaan jätteiden kierrätysasteen mahdollisimman korkeaksi.

 

Laitteita moneen kerrokseen

 

Tammi-helmikuussa käynnistyneissä laiteasennuksissa prosessihalliin asennetaan 18 lajittelulaitetta useampaan kerrokseen.

Halliin tulee esimerkiksi neljä ranskalaisen Pellencin toimittamaa lähi-infrapunaspektroskopiaa hyödyntävää erotinta eli niin sanottua NIRriä, kaksi itävaltalaisen Lindnerin murskainta, saksalaisen perheyritys Spaleckin seuloja ja Magneticsin magneettierottimia.

1800 neliön hallissa risteilee 40 kuljetinta, jotka toimittaa saksalainen Bezner. Se toimittaa myös rumpuseulat ja hoitaa laitoksen kokonaistoimituksen.

”Robotiikkaa ei toistaiseksi ole, mutta tulevaisuudessa on mahdollista, että robotit lajittelevat jonkin osan jätevirrasta”, Palo-oja toteaa.

Tilavaraukset mahdollistavat myös uusien prosessilaitteiden asentamisen myöhemmin.

Oulun Energia pystyy prosessia säätämällä vaikuttamaan siihen, minkälaisia kierrätysmateriaaleja se ottaa talteen. Tämä riippuu markkinatilanteesta ja uusiomateriaalien hinnasta.

 

Kierrätysaste kolminkertaistuu

 

Laitoksen asennukset sähkötöineen valmistuvat kesäkuun lopussa. Heinäkuussa aloitetaan koeajovaihe ja käyttöönotto tapahtuu syyskuun puolivälissä.

22 miljoonan laitosinvestointi on Oulun Energian liiketoimintajohtaja Pertti Vanhalan mukaan iso edistysaskel koko Pohjois-Suomen kiertotaloudelle. Se nostaa rakennusjätteiden kierrätysasteen Ruskossa jopa kolminkertaiseksi nykyiseen verrattuna.

”Uskomme, että kiertotaloudesta tulee meille jatkossa merkittävää liiketoimintaa. Lisäksi se on yksi keino edetä kohti hiilineutraalisuutta”, Vanhala sanoo.

 

Kiertotalous siivittää tulosta

Oulun Energia tiedotti maaliskuussa positiivisia talousuutisia toiminnastaan. Vuonna 2019 Oulun Energian liikevaihto kasvoi yli 11 prosenttia ja liiketulos miltei 27 prosenttia.

Toimitusjohtaja Juha Juntusen mukaan hyvää tulosta selittää muun muassa Laanilan ekovoimalaitoksen erinomainen toiminta. Ekovoimalaitos jalostaa prosessihöyryä, sähköä ja lämpöä yhdyskuntajätteistä.

Oulun Energia investoi nyt voimakkaasti kiertotalouteen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen: Laanilan teollisuusalueelle nousee parhaillaan iso biovoimalaitos ja Ruskon jätekeskuksen yhteyteen rakennetaan jätteiden lajittelulaitosta.

”Molemmat valmistuvat käyttöön syksyllä. Investointina biovoimalaitos on runsaan 200 miljoonan ja lajittelulaitos 22 miljoonan euron suuruinen”, Juntunen sanoo.

Oulun Energia ja Gasum valmistelevat myös biokaasulaitosinvestointia Laanilan ekovoimalaitoksen yhteyteen. Sekajätteestä seulottaisiin biohajoavaa jätettä, joka ohjautuisi ekovoimalaitoksen sijasta mädätykseen.

Laskelmien mukaan noin 130 000 vuotuisesta jätemäärästä voisi erotella noin 45 000 tonnia biohajoavaa materiaalia, josta voisi jalostaa liikennepolttoainetta. Gasum suunnittelee myös nesteytyslaitteistoa, jolla biokaasu saataisiin raskaan liikenteen käyttövoimaksi.

Hanke on nyt ympäristöluvan muutoshakemusvaiheessa. Investointipäätös tehdään tämän vuoden aikana.

 

Kuva: Oulun Energia. Jätteen lajittelulaitos rakentuu Ouluun ensi syksyyn mennessä.

Facebooktwitterlinkedin