Polttojätteessä yllättävän vähän ”uusiutuvaa energiaa”

Sekajätteen uusiutuvan energian osuus vaihtelee
Facebooktwitterlinkedin

24.10.2013

Voi olla, ettei polttokelpoista yhdyskuntajätettä ehkä voikaan laskea ilmastopäästöissä sellaiseksi uusiutuvan energian lähteeksi kuin on oletettu.

Jätteiden polttoon liittyvässä kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa on olennaista tietää, kuinka suuri osuus jätteen energiasisällöstä on uusiutuvaa energiaa ja kuinka suuri osuus on peräisin fossiilisista raaka-aineista.

Yleisesti laskennassa on käytetty nyrkkisääntöä, että polttojätteen kokonaisenergiasisällöstä noin puolet, 50–60 %, olisi uusiutuvan energian osuutta. Tätä arviota on käyttänyt muun muassa Tilastokeskus.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) tutkimukset osoittavat kuitenkin, että arvio saattaa olla yläkanttiin.

LUTin tutkimuksissa sekajätteen kokonaisenergiasisällöstä uusiutuvaa energiaa oli 25–34 %, mikä on huomattavasti vähemmän kuin yleensä oletetaan.

Artikkeli tutkimusryhmän tuloksista julkaistiin äskettäin arvostetussa Waste Management -tiedelehdessä.

LUTin professori Mika Horttanainen kirjoittaa aiheesta ja tutkimustuloksista myös Uusiouutiset-lehdessä nro 7/2013.

Uusiutuvan energian sisältö voi vaihdella huomattavasti jäte-erien välillä. Siihen vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka paljon jäte-erä sisältää biojätettä, muoveja sekä paperia ja kartonkia.

LUTin professori Mika Horttanainen kirjoittaa Uusiouutisissa, että hyvin toimiva syntypaikkalajittelu voi vähentää uusiutuvaa energiaa sisältävien paperin ja kartongin määrää sekä kokonaislämpöarvoa alentavan biojätteen määrää sekajätteessä, jolloin muovien osuus jätteessä kasvaa.

Horttanainen korostaa kirjoituksessaan, että LUTin tekemän tutkimuksen jätenäytteiden lukumäärä oli liian vähäinen yleisten Etelä-Karjalaa tai Suomea koskevien johtopäätösten tekemiseksi.

Tuloksista nähdään kuitenkin, että uusiutuvan energian osuus polttoon menevässä yhdyskuntajätteessä voi poiketa huomattavasti yleisesti oletetusta 50–60 prosentin osuudesta.

Facebooktwitterlinkedin