Riihimäen uusi muovijalostamo nytkähti eteenpäin: Sumi investoi uuteen muovipakkausten lajittelulaitokseen 44 miljoonaa euroa

Kuva: Elina Saarinen. Riihimäen vanha jalostamo avattiin vuonna 2016. Se korvataan nyt uudella lajittelulaitoksella.
Facebooktwitterlinkedin

Pakkaustuottajayhteisö Sumi Oy investoi uuteen muovipakkausjätteen lajittelulaitokseen Riihimäelle.

Uusi lajittelulaitos toteutuu laajamittaisen yhteistyön ansiosta. Sumi on sopinut yhteistyöstä yhdessä Fortum Recycling & Wasten kanssa.

Yhteistyöhön kuuluu, että Sumi ostaa Fortumilta lajittelulaitoksen toteutusvalmiit suunnitelmat sekä hyödyntää olemassa olevaa rakennus- ja ympäristölupaa.

Kapasiteetti nousee 50 000 tonniin

Samalla Sumi perustaa tytäryhtiön hallinnoimaan laitosta. Tytäryhtiön nimeksi tulee Sumi Sorting Oy.

Uusi laitos vähintään kaksinkertaistaa kotimaisen muovipakkauslajittelun kapasiteetin. Jatkossa Suomessa pystyy lajittelemaan jopa 50 000 tonnia muovipakkauksia.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 44 miljoonaa euroa.

”Pakkaustuottajien kannalta oma lajittelulaitos on tervetullut uutinen. Voittoa tuottamattomana yhteisönä voimme kohdentaa laitoksen tuottoja suoraan jäsenyritystemme kierrätysmaksujen alentamiseen”, sanoo Sumin toimitusjohtaja Mika Surakka.

Kotimaan laitoskapasiteetti ei riittänyt

Fortum Recycling & Waste on pitkään suunnitellut päivittävänsä Riihimäelle vuonna 2016 valmistunutta muovijalostamoaan.

Vanhan muovijalostamon kapasiteetti on käynyt pieneksi ja teknologia on kaivannut päivitystä.

Jätelain muutokset ovat kuitenkin vaikeuttaneet laitosinvestoinnin toteuttamista.

Muovipakkausten erilliskeräys on noussut vauhdilla. Samalla muovipakkausten kierrätystavoitteet ovat kasvaneet.

Muovipakkausten tuottajayhteisöt ovatkin joutuneet kuljettamaan kotimaisia muovipakkauksia ulkomaille kierrätettäväksi.

Kiertotaloustyöpaikkoja Suomeen

Sumi on tehnyt strategisen päätöksen suosia pakkausten kotimaista käsittelyä.

”Ei ole kestävää kuljetella muovipakkausjätettä ympäri Eurooppaa. Meille kotimainen käsittely ja omavaraisuus ovat prioriteetti. Myös yhä useammat pakkaustuottajat peräänkuuluttavat muovipakkausten kierrättämistä kotimaassa ja jätekuljetusten aiheuttaman ympäristökuorman minimointia. Näin luomme kiertotaloustyöpaikkoja ja varmistamme, että uusioraaka-aine pysyy suomalaisen teollisuuden käytössä”, Surakka perustelee.

Sumi tähtää siihen, että investointipäätös avittaisi kotimaisen muovipakkausten kierrätysasteen nostamista EU:n edellyttämälle 50 prosentin tasolle.

Sumin mukaan kotimaassa on tilausta kotimaiselle käsittelylaitokselle. Tähän ohjaa myös EU-sääntely. EU:n pakkaus- ja pakkausjäteasetus (PPWR) on uudistumassa.

EU haluaa, että vuoteen 2030 mennessä kaikki markkinoille tuotu pakkausmateriaali on kierrätettävissä taloudellisesti kannattavasti.

Lisäksi asetus määrää pakkauksille niin kutsutun käyttöosuusvelvoitteen eli sekoitevelvoitteen. Se tarkoittaa, että uusien pakkausten valmistusmateriaalista tietyn osan on oltava kierrätysraaka-ainetta.

Pesu ja granulointi samalla tontilla

Uusi lajittelulaitos nousee Fortumin Riihimäen toimipisteen alueelle.

Jatkossa Sumi ja Fortum toimivat kumppaneina samalla alueella, jossa sekä lajitellaan erilliskerätyt muovipakkaukset että valmistetaan niistä kierrätysraaka-ainetta teollisuuden käyttöön. Tämä pienentää kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä.

Uusi laitos korvaa valmistuessaan Fortumin vanhan lajittelulaitoksen. Yhtiöt ovat sopineet, että uusi laitos voi hyödyntää nykyistä osaavaa henkilöstöä.

Fortum Recycling & Waste myös jatkaa oman kierrätysmuovin pesuun ja granulointiin keskittyvän laajennuksen suunnittelua.

”Uskomme, että tällä yhteistyömallilla voimme parhaiten tehostaa kotimaista muovinkierrätystä. Sumin lajittelulaitos lajittelee muovit, jotka me pesemme ja granuloimme uusioraaka-aineeksi. Näin pääsemme keskittymään Fortum Circo -uusiomuovin valmistukseen ja suuntaamaan toimintaa tuoteperheen laajentamiseksi. Markkinoilla on kysyntää laadukkaille ja räätälöidyille uusiomuovimateriaaleille”, Fortumin muoviliiketoiminnan johtaja Toni Ahtiainen kertoo.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti.

Kuva: Elina Saarinen. Riihimäen vanha jalostamo avattiin vuonna 2016. Se korvataan nyt uudella lajittelulaitoksella.

Facebooktwitterlinkedin