SERkut-hanke etsii uusia toimintatapoja kaupunkien SER-haasteen ratkaisemiseksi yhteistyössä yritysten kanssa

Sähkö- ja elektroniikkaromu kiertoon uusilla toimintatavoilla. Kuva: SERkut-hanke.
Facebooktwitterlinkedin

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

SER eli sähkö- ja elektroniikkaromu on yksi tämän hetken nopeinten kasvavia ja haastavampia jäteryhmiä. EU-tasolla SER:in määrä kasvaa 2 prosentin vuositahtia, eivätkä nykyiset kierrätys- ja uudelleenkäyttöprosessit ole pysyneet tämän kehityksen perässä. Suomessa SER-jätteestä kierrätetään noin puolet ja EU-tasolla noin 40%. Uudelleenkäytön tilanne on vielä huonompi: Suomessa vain noin 1% SER:istä tulee uudelleenkäyttöön.

Sekä elektroniikan tuottamisella että SER-jätteen hävittämisellä on merkittäviä negatiivisia ympäristövaikutuksia. SER-jätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistäminen olisikin siis hyvä keino vähentää riippuvuutta neitseellisistä materiaaleista, vähentää ympäristön saastumista sekä pienentää hiilidioksidipäästöjä.

SER-jätettä syntyy yksittäisten kuluttajien lisäksi myös yrityksistä ja julkisista yhteisöistä. Kansallisen sote-sektorin hiilijalanjälki on arviolta 6,5% Suomen koko hiilijalanjäljestä, ja edistämällä materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä voitaisiin saavuttaa isoja vaikutuksia paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti.

SER-jäte sisältääkin valtavasti hukattua potentiaalia, sekä resurssien että mahdollisen liiketoiminnan suhteen. SERkut-hanke pyrkiikin nyt vastaamaan kaupunkien toiminnasta syntyvän SER-jätteen haasteeseen ja samalla etsimään uusia ratkaisuja, joilla voitaisiin edistää kiertotalouden parissa toimivien ja siitä kiinnostuneiden yritysten liiketoimintaa.

SERkut-etsii uusia toimintatapoja kaupunkien SER-haasteen taklaamiseksi

SERkut (Sähkö- ja elektroniikkaromut kiertoon uusilla toimintatavoilla) on Laurean ja Forum Virium Helsingin uusi elektroniikan kiertotalouteen keskittyvä hanke, jonka tarkoituksena on kehittää uusia toimintatapoja kaupungeista syntyvän SER-jätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistämiseksi yhteistyössä TKI-toimijoiden ja yritysten kanssa. Hankkeen rahoittajina toimivat Uudenmaan liitto ja Euroopan unioni.

Hankkeen ensisijaisena kumppanikaupunkina toimii Helsingin kaupunki, ja erityisesti sen Uusix-verstaat. Tavoitteena on Helsingille kehitetyn casen kautta kehittää testattu toimintamalli, joka voidaan levittää muille kaupungeille ja yhteiskunnallisille toimijoille.

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksellenne SER-kiertotalouden parissa


SERkut hanke auttaa yrityksiä tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia SER-ICT-kiertotalouden parissa. Hankkeessa tullaan järjestämään yrityskiihdyttämö, jossa kehitetään muun muassa Helsingin kaupungin laitekierron haasteisiin vastaavia uusia tuote-, palvelu-, prosessi-, ja muita innovaatioita, joilla on potentiaalia skaalautua.

Kiihdyttämö tulee tarjoamaan yrityksille:

  • Tavoitteellista ja fasilitoitua liiketoimintakonseptien kehitystä palvelumuotoilun keinoin
  • Ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja kestävän arvon luonnin mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja valjastamiseksi
  • Verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia muiden kiertotalouden edelläkävijäyritysten kanssa
  • Yrityskohtaista sparrausta muutoksen tueksi

Yrityskiihdyttämö on tarkoitettu eri kokoisille ja eri kehitysvaiheessa oleville uusimaalaisille yrityksille. Hankkeen webinaareihin ja verkostoitumistilaisuuksiin ovat tervetulleita asiantuntijat ja yritykset yli aluerajojen.

Lisäksi tulemme järjestämään yrityksille suunnattuja webinaareja ja verkostoitumistilaisuuksia. Webinaareissa ja verkostoitumistilaisuuksissa on tarjolla uusinta tietoa SER-kiertotalouden kehittämisestä, aihepiiriä koskevasta säätelystä ja tutkimuksesta, vastuullisuusvaatimuksista- ja viestinnästä sekä mahdollisuuksia verkostoitua alan toimijoiden kanssa.

Kiinnostuitko tulevista tapahtumista? Haluatko lisätietoa mahdollisuuksista yrityksille? Ilmoita kiinnostuksestasi tällä lomakkeella.

Kaupunkien kiertotalous ja elektroniikan uusi elämä -seminaarissa paneudutaan nykytilanteeseen ja etsitään tulevaisuuden ratkaisuja

Ensimmäinen SERkut-hankkeen järjestämä tapahtuma on Kaupunkien kiertotalous ja elektroniikan uusi elämä -seminaari 7.6.2024 klo 9-12 Laurean Tikkurilan kampuksen Minna Canth-auditoriossa.

https://kiertoelektroniikka.fi/serkut-hanke-jarjestaa-kaupunkien-kiertotalous-ja-elektroniikan-uusi-elama-seminaarin/

Seminaarissa käsitellään SER-jätteen haasteita ja mahdollisuuksia, nykytilaa ja tulevaisuutta monista eri perspektiiveistä. Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja niin ympäristöministeriön, Helsingin kaupungin, Uudenmaan kiertotalouslaakson, Motivan kuin yritysmaailman edustajilta.

Toivotamme lämpimästi mukaan kaikki elektroniikan kiertotaloudesta kiinnostuneet, sekä aivan erityisesti ne, jotka ovat kiinnostuneita tulemaan mukaan yhteistyöverkostoomme kehittämään uutta kiertotalous-liiketoimintaa.

Voit ilmoittautua tapahtumaan täällä: ilmoittautuminen Toivotamme sinut myös tervetulleeksi seuraamaan SERkut-hankkeen verkkosivuja ja LinkedIn-sivua.

SERkut-hankkeen kumppanit
Facebooktwitterlinkedin