Suomalaisten Kemistien Seura perusti kiertotalouspalkinnon

Facebooktwitterlinkedin

2.12.2016

Suomalaisten Kemistien Seura on perustanut palkinnon, jonka avulla se pyrkii nostamaan valokeilaan kemian roolin kiertotalouden kehittämisessä.

 

”Suomalaisten Kemistien Seura haluaa toimia kiertotalouden edistämisen edelläkävijänä”, sanoo Kemia-lehdessä seuran hallitukseen kuuluva professori Kimmo Himberg, jonka mukaan pioneeriuteen velvoittaa jo seuran asema yhtenä maan vanhimmista tieteellisistä yhdistyksistä.

”Samalla tahdomme nostaa esiin nimenomaan kemian merkityksen kiertotalouden ja kestävän hyvinvoinnin rakentamisessa. Pyrimme myös omalta osaltamme parantamaan innovatiivisten kiertotaloustoimijoiden näkyvyyttä ja arvostusta.”

Seuran perustama uusi palkinto myönnetään tunnustuksena kiertotalouteen liittyvästä kaupallisesta innovaatiosta, joka on syntynyt kemian alan yrityksessä.

”Palkinnon tarkoitus on kannustaa kemian alan yrityksiä kehittämään uutta kiertotalouteen perustuvaa turvallista liiketoimintaa, tehokkaampia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä”, Himberg kertoo seuran linjauksesta.

Palkinnon voi saada yritys, yrityksen osa tai yksityinen henkilö. Erityisenä kohderyhmänä ovat Himbergin mukaan pk-yritykset ja startup-yritykset, joilla on kiertotalouteen perustuva kemian alan lupaava, teollisesti hyödynnettävä tai jo hyödyntämisvaiheessa oleva innovaatio.

Palkinnon myöntämiskriteereitä ovat muun muassa innovaation ja liikeidean selkeys, omaperäisyys ja potentiaali sekä uudenlainen, kestävää kehitystä edistävä lähestymistapa. Kemialla tai sen lähitieteillä on oltava innovaatiossa keskeinen asema.

”Myös elinkaariajattelun ja tuoteturvallisuuden pitäisi näkyä innovaatiossa, samoin siirtymisen pois lineaarisesta make, take, waste -mallista.”

Keksintöön johtaneen keskeisen tutkimuksen ja tuotekehityksen on oltava Suomessa tehtyä. Tärkeää on myös innovaation tekijän sitoutuminen sen jatkokehitykseen.

 

Ehdotukset tervetulleita

SKS:n kiertotalouden innovaatiopalkinto myönnetään jatkossa joka toinen vuosi. Ensimmäinen palkinto jaetaan Kemian Päivien avajaisissa 29. maaliskuuta 2017.

Siihen mennessä valmistuu Aalto-yliopiston Design Factoryssa työskentelevän muotoilijan Joel Menesesin suunnittelema moderni taideteos, jossa on kuvattuna kiertotalouden idea.

”Palkinnon hengen mukaisesti se luovutetaan palkitun haltuun kahdeksi vuodeksi, minkä jälkeen se kiertää seuraavalle voittajalle”, Himberg kertoo.

Palkintoa ei voi hakea, mutta sen sijaan yksityiset henkilöt ja yhteisöt voivat tehdä seuran työvaliokunnalle ehdotuksia palkinnon saajaksi.

”Vapaamuotoisen ehdotuksen tulee sisältää vähintään innovaation nimi ja sen tekijä, lyhyt kuvaus innovaatiosta sekä perustelut innovaation merkitykselle kiertotalouden edistämisessä. Mukaan myös esityksen tekijän nimi ja yhteystiedot.”

Ehdotukset palkittavasta voi lähettää postitse osoitteeseen Suomalaisten Kemistien Seura, Urho Kekkosen katu 8 C 31, 00100 Helsinki tai sähköpostiin toimisto@kemianseura.fi.

 

Päivi Ikonen

Facebooktwitterlinkedin