Lukijat: Uusiouutiset-lehti nostaa kiertotalousalaa

Lukijatutkimus
Facebooktwitterlinkedin

Kiertotalouden erikoislehti Uusiouutisten lukijat antoivat äskettäisessä lukijatutkimuksessa lehdelle erinomaiset arvosanat.

Peräti 86 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Uusiouutiset-lehti on vaikuttanut myönteisesti vastaajan käsitykseen kiertotaloudesta ja jätehuoltoalasta.

Uusiouutisten lukijakyselyyn osallistui maalis-huhtikuussa 2021 yhteensä 544 vastaajaa. Kyselyn toteutti JHelske Research osana Aikakausmedian ADAM-tutkimusta ammatti- ja järjestömedioille. Tutkimus on toteutettu jo kahdellekymmenelle kotimaiselle ammatti- ja järjestölehdelle.

Lukijatutkimukseen vastaajat antavat Uusiouutisten sisällöille kokonaisarvosanan 8,6. Arvosana on parempi kuin ammatti- ja järjestölehtien tutkimustuloksissa keskimäärin.

Lukijat pitävät Uusiouutisten juttuja kiinnostavina, hyödyllisinä, ymmärrettävinä, luotettavina ja hyvin kirjoitettuina.

 

Tekstiilien kiertotalous kiinnostaa

 

Lukijat pääsivät myös kertomaan, mistä kiertotalousaiheista he lukisivat mieluiten uutisia ja juttuja.

Ylivoimaisesti eniten vastaajia kiinnostaa kaksi aihepiiriä. Muovit ja pakkaukset on suosikkiaihe sekä lehden vakituisten tilaajien että satunnaisempien lukijoiden mielestä.

Toinen kiinnostava teema on tekstiilien kiertotalous. Kolmanneksi eniten lukijoita kiinnostaa ekologinen tuotesuunnittelu ja uudelleenkäyttö.

Vastaajat haluavat lisää tietoa myös kiertotalouden kuluttajapalveluista ja ratkaisuista.

Lukijatutkimuksessa vertailussa olleista viidestä jutusta lukijat äänestivät parhaaksi Henna Knuutilan henkilöhaastattelun otsikolla ”Nyt se onnistuu!” Juttu sai kokonaisarvosanan 9.

 

Tärkeä tietolähde

 

82 prosenttia lehden tilaajista sanoo lehden olevan heille erittäin tai melko tärkeä alan ammattitiedon tietolähde.

70 prosenttia lukijoista kertoo, että heille on tärkeää, että he saavat Uusiouutisten kautta tietoa kiertotaloudesta, alan tapahtumista, hankkeista, työpaikoista, tuotteista ja palveluista.

Painettu lehti on lukijoille tärkein formaatti. Lukijoista enemmistö haluaa jatkossakin saada kiertotalousuutisensa printtilehdestä sähköisillä kanavilla täydennettynä.

Sähköpostitse lähetettävä uutiskirje on vastaajille toiseksi tärkein kiertotalousuutisten ja -juttujen kanava.

 

Mainokset huomataan hyvin

 

Uusiouutiset-lehti pärjäsi hyvin mainosten huomioarvossa. Jopa 55 prosenttia vastanneista huomasi parhaaksi valitun mainoksen, ja kaikkien tutkittujen mainosten huomioarvo nousi 44 prosenttiin.

Tulos on erinomainen verrattuna muihin tutkittuihin ammatti- ja järjestölehtiin, sillä vertailun perusteella mainosten huomioarvo on lehdissä yleensä keskimäärin 39 prosenttia.

92 prosenttia Uusiouutisten lukijoista huomasi vähintään yhden lehden vertailussa olleista mainoksista.

Myös pienikokoisilla mainoksilla on tutkimuksen mukaan verraten hyvä huomioarvo Uusiouutisissa.

Mainokset saavat lukijat hakemaan lisätietoa netistä ja houkuttelevat kokeilemaan tuotetta tai palvelua.

Joka neljäs vastaaja myös harkitsi mainoksen pohjalta tuotteen tai palvelun hankkimista tai kertoi tuotteesta, palvelusta tai julkaisijasta tuttavilleen tai työyhteisölleen.

Tulosten perusteella mainokset huomataan lehdessä yhtä hyvin riippumatta siitä, sijaitsevatko mainokset lehden alussa, lehden keskellä vai loppusivuilla.

Parhaaksi valitut mainokset liittyvät kiinteästi Uusiouutisten aihepiiriin.

 

Joka toinen tekee hankintapäätöksiä

 

Aktiivisesti työelämässä mukana olevista vastaajista noin joka toinen (49%) osallistuu hankintapäätösten tekemiseen organisaatiossaan.

Verrattuna muihin ammatti- ja järjestölehtiin Uusiouutisten lukijoissa on keskimääräistä enemmän hankintapäätöksiä tekeviä päättäjiä. Muiden lehtien tutkimuksissa hankintapäätöksiin osallistui keskimäärin 38 prosenttia vastanneista.

 

Uusiouutisten lukijat ovat korkeasti koulutettuja

 

Peräti 56 prosenttia vastanneista on asiantuntijoita tai toimihenkilöitä. 10 prosenttia työskentelee johtavassa asemassa.

Uusiouutisten lukijat ovat myös erittäin korkeasti koulutettuja verrattuna ammatti- ja järjestölehtien keskimääräiseen lukijakuntaan. Uusiouutisten lukijoista peräti 75 prosentilla on yliopisto-, korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto.

Etenkin Uusiouutisten vakituiset tilaajat ovat alan korkeasti koulutettuja osaajia: Heistä korkeasti koulutettuja on 87 prosenttia. 63 prosenttia lukijoista on naisia.

 

Paljon nuoria ja uusia lukijoita

 

Lukijatutkimuksen perusteella Uusiouutiset tavoittaa keskimääräisiä ammatti- ja järjestölehtiä paremmin myös nuoret, alle 30-vuotiaat lukijat.

Uusiouutisten lukijoista 11 prosenttia on alle 30-vuotiaita ja 10 prosenttia on opiskelijoita. 49 prosenttia vastaajista on alle 50-vuotiaita.

Uusiouutiset-lehti on onnistunut houkuttelemaan lehden pariin uusia lukijoita.

50 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoi, että Uusiouutiset-lehti on ollut hänellä seurannassa alle vuoden. 28 prosenttia kertoi, että Uusiouutiset on heille uusi tuttavuus.

Toisaalta lehdellä on myös vankka, pitkään lehteä seuranneiden tilaajien joukko. Tilaajista joka neljäs on seurannut lehteä yli viisi vuotta.

Lehti tuntuu olevan mieluisa niin pitkäaikaisille tilaajille kuin äskettäin lehden löytäneille lukijoille.

Lukijakyselyssä vastaajat innostuivat antamaan valtavasti avointa palautetta lehdestä. Yli kolmesataa vastaajaa antoi palautetta kysymykseen ”Mitä mieltä olet Uusiouutisista? Sana on vapaa!”

Palaute oli erittäin positiivista: satojen avointen vastausten joukossa oli vain kymmenkunta negatiivista kommenttia.

Avointen vastausten perusteella lehti on tärkeä ja arvokas työväline lehden vakituisille tilaajille. He kertovat lehden antavan heille arvokasta ja työssä tukevaa tietoa, jota he eivät saa muualta.

Lukijat arvostavat Uusiouutisten ajankohtaisuutta, monipuolisuutta, taustoittavaa ja syventävää otetta, uutisten ja tapahtumien koontia sekä lehden kiinnostavia aiheita.

Vastaajista osa on löytänyt lehden vasta äskettäin. He kertovat olevansa ilahtuneita, että tällainen lehti on olemassa, ja he ovat erittäin kiinnostuneita lehden kiertotalous- ja kierrätysaiheista.

Voit lukea poimintoja avoimista vastauksista tämän jutun lopusta.

 

Uusiouutiset-lehti luetaan tarkkaan

 

10 prosenttia Uusiouutisten lukijakyselyyn vastanneista tilaajista kertoo lukevansa lehden numeroa yli tunnin. Keskimäärin yhtä numeroa luetaan 33 minuuttia.

Vastaajan lisäksi lehden lukee keskimäärin 2,2 muuta henkilöä. Uusiouutisten tilaajat kertoivat, että yhden lehden lukee keskimäärin 2,6 henkilöä.

55 prosenttia vastanneista kertoo tarttuvansa lehteen useammin kuin kerran, tilaajat keskimäärin 2,2 kertaa.

 

Kiitokset vastanneille!

 

Uusiouutisten toimitus kiittää lämpimästi kaikkia lukijatutkimukseen vastanneita! Vastaukset auttavat kehittämään lehteä eteenpäin. Toimitus sai myös paljon vinkkejä tulevien juttujen aiheiksi.

Lukijatutkimuksen palkinnot on arvottu vastanneiden kesken ja arpaonnen suosiosta on ilmoitettu henkilökohtaisesti voittaneille.

Hyviä arvontapalkintoja on tarjolla myös jokaisesta numerosta järjestettävissä parhaan jutun äänestyksissä, joten kannattaa antaa palautetta jatkossakin!

 

Poimintoja avoimista vastauksista:

 

Vaikka en työskentele suoraan kiertotalouden parissa, olen ollut positiivisesti yllättynyt minua kiinnostavien juttujen määrästä.

Uusiouutiset-lehti on avannut silmäni siitä, kuinka laaja-alaisesti ja kaiken kattavasti kiertotaloutta voidaan ajatella ja kehittää. Varsin mielenkiintoisen lehdestä tekee sen useat lyhyet artikkelit ja konkreettiset esimerkit.

Hyvä lehti, mielenkiintoisia juttuja. Hyvä, että kierrätykseen ja muuhun on tullut lehti, josta löytyy myös alan kehityksen uusimmista suunnista. Toivoa antava.

Ensimmäistä kertaa luin ja sain paljon uutta tietoa ja inspiraatiota kierrätyksestä.

Loistava lehti. Varsinainen tietopaketti, josta on apua ammatillisesti ja yleissivistyksellisesti. Kivasti kirjoitettu ja taitettu, värikäs ja miellyttävä. Lehti antaa hyvän kuvan kiertotalousalan tilanteesta, tapahtumista ja kehityskuluista. Yleistajuisuutensa vuoksi lehteä lukevat meidän perheessä myös muut.

Vähän vaatimattomat resurssit, kun jutut perustuvat usein tiedotteisiin. Useampia kirjoittajia olisi hyvä olla. Tarpeellinen lehti joka tapauksessa.

Erittäin hyvä ja ajankohtainen lehti. Kiinnostavasti, asiantuntevasti kirjoitetut jutut. Saan hyvää taustatietoa omaan työhöni. Kiitos Elina Saarinen!

Jätehuoltoalalla toimiville tärkeä lehti! Korkealaatuisia ja mielenkiintoisia juttuja.

Lehti oli minulle uusi tuttavuus, mutta pidin siitä kovasti. Paljon mielenkiintoisia juttuja.

Pidän lehdestä oikein paljon ja odotan sen ilmestymistä hartaasti. Siinä on hyviä ja ajankohtaisia juttuja sekä uutisia juuri jätealaan liittyen.

Yhdessä numerossa on liian paljon juttuja, ainakin tavalliselle kuluttajalle.

Lehdessä on erittäin mielenkiintoista tietoa kierrätyksestä. Lehti on monipuolinen ja se tulee usein luettua kannesta kanteen. Yleensä lehdistä tulee valittua vain parhaat palat luettavaksi, mutta tämä lehti on poikkeus, sillä kaikki jutut ovat hyviä ja mielenkiintoisia.

Hyvin aikaa kestänyt ammattilaislehti. Arvostan. Monipuoliset jutut ja selkeä toteutus.

Hyviä omaan työhöni liittyviä artikkeleita. Useasti olen Uusiouutisten kautta saanut tuoreinta tietoa kierrätykseen liittyvistä aiheista.

Huippu!

Ainut jätehuoltoviranomaisen ammattilehti.

Osannut pysyä asialinjalla ja pysynyt suhteellisen puolueettomana alalla vallitsevista kiistoista.

Olen tosi tyytyväinen. En saa samantapaista infoa muualta. Hyviä, tiiviitä tekstejä.

Ajankohtainen, asiantunteva erikoislehti kiertotalouden asiantuntijoille.

Ajankohtaisia teemoja, jotka liittyvät vahvasti omaan alaan. Lehteä seuraan oman alan työpaikkojen kehittymisen näkökulmasta myös.

Erinomaisen hyvällä asialla ja taidolla sekä sydämellä.

Hieno ammattilehti. Hyvin ajankohtaisia juttuja ja perusteellisia taustoituksia.

Paljon asiaa, ehkä liikaakin yhdelle lukukerralle.

Tykkään lehdestä! Siitä saa kivan kompaktisti ja kootusti työssä tarpeellista tietoa kiertotalousalasta.

Alansa ykkönen!

Mielenkiintoinen kokonaisuus! Jostain syystä en ole digilehteen tutustunut, vaikka yleisesti käytän digijulkaisuja enemmän kuin paperiversiota. Tässä tapauksessa paperilehti kiertää meillä työporukassa sujuvasti ja sitä tulee kyllä luettua.

On upeaa lukea siitä, että maailmassa jotkut asiat menevät edes positiiviseen suuntaan!

Facebooktwitterlinkedin