Turkulaiset kiertotalousopetuksen verkostoon

Facebooktwitterlinkedin

Työ kiertotalousopetuksen parissa palkittiin elokuussa, kun Turun ammattikorkeakoulu valittiin maailmanlaajuisen kiertotalousverkoston Ellen MacArthur Foundationin jäseneksi ensimmäisenä suomalaisena korkeakouluna.

Piia Nurmi, Marketta Virta

 

Opetuksella on suuri voima, kun halutaan muuttaa huomista. Turun ammattikorkeakoulussa kiertotalousopetusta opetetaan ongelmalähtöisen oppimisen ja työelämästä tulevien toimeksiantojen avulla. Koulutuksella on merkittävä vaikutus, kun halutaan tukea kiertotalouden mukaiseen ajattelutapaan siirtymistä. Sen avulla saadaan kiertotalouden asiantuntijoita yhteiskunnan ja yritysten palvelukseen, mutta yhtä tärkeää on lisätä tietoutta kaikissa kuluttajissa, jotta kiertotalous olisi tulevaisuudessa uusi normaali.

 

Turun AMK:n hyväksyminen osaksi Ellen MacArthur Foundationin korkeakouluverkostoa on merkittävä tunnustus ammattikorkeakoulun tekemästä kiertotalousopetuksesta. Verkostossa on mukana kiertotalouden huippukorkeakouluja ympäri maailmaa. Verkoston tavoitteena on edistää kiertotalouteen siirtymistä tekemällä yhteistyötä bisnesmaailman, hallitusten ja yliopistomaailman kanssa.

Jäsenyys Ellen MacArthur Foundationissa suo mahdollisuuden tuoda kansainvälistä osaamista Suomen kansallisiin verkostoihin. Lisäksi sen kautta pääsee oppimaan muilta.

 

Verkosto jakautuu viiteen eri ohjelmaan, joista Turun AMK on mukana education-kokonaisuudessa Network Universities ‑jäsenverkostossa. Jäsenverkosto kokoaa yhteen koulutusta kehittävät korkeakoulut ja yliopistot. Turun AMK:ssa kiertotaloutta ja sen opetusta kehitetään monissa tutkimusryhmissä. Tavoitteena on olla tulevaisuudessa kiertotalouden opetuksen edelläkävijä.

 

Tämän päivän koulutuksella huomisen kiertotaloutta

Koulutuksen merkitys on suuri, kun mietitään, miten saadaan ihmiset sitoutumaan kiertotalouteen. Kiertotalouden opetuksessa haasteellista on poikkialaisuus. Sitä ei voi integroida vain yhteen oppiaineeseen vaan sen opetuksen tulee ulottua kaikkiin aineisiin.

Sitra on päättänyt panostaa suomalaisten koulujen kiertotalousopetuksen kehittämiseen ja avasi tähän rahoitushaun kesällä 2017. Turun AMK:n koordinoima #kiertotalous – uutta yritysyhteistyötä ja pedagogiikkaa kiertotalouden moduuliopintojen edistämiseksi -hanke sai Sitralta rahoitusta ja käynnistyi marraskuussa 2017.

Hanke kerää yhteen hyviksi todettuja kiertotalouden oppimismenetelmiä ja tuo ne kaikkien halukkaiden koululaitosten ja -asteiden saataville, myös englanniksi.

 

Lisätietoja:

www.resurssitehokkuus.fi

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/education/network-universities

 

Kuva: Sara Malve-Ahlroth. Nykyiset opiskelijat ovat niitä, jotka tulevaisuudessa tekevät kiertotalouden mukaisia päätöksiä.

Facebooktwitterlinkedin