Uusiouutiset 3/2012

Facebooktwitterlinkedin

Uusiouutiset 3/2012 ilmestyi 11.4.2012
Teemoina biojätteet, bioenergia, muovit, kaupan ja elinkeinoelämän jätteet ja maatalousjätteet.

Lehdessä käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

Kauppojen biojätettä vähemmän kaatopaikalle

Monimutkaiseksi moititulla eläinperäisten jätteiden jätehuoltoa säätelevällä EU-lainsäädännöllä on ollut yllättäviä, hyviäkin vaikutuksia. Muutamilla alueilla sivutuoteasetus on selvästi vähentänyt kaupoista kaatopaikalle joutuvan biojätteen määrää.

Lue jutun sähköinen pdf-versio täältä

Tulevaisuuden biojätehuoltoon kuuluu leväkasvattamo

Mikrolevien kasvatus yhdistettynä jätteiden käsittelyyn saattaa tarjota tuottoisan, ympäristöystävällisen ja eettisen vaihtoehdon tulevaisuuden bioenergian tuotantoon.

Lue jutun sähköinen pdf-versio täältä.

Mikrobit tuottavat biomuoveja uusiutuvista luonnonvaroista

Uusilla biotekniikan ja kemian menetelmillä on mahdollista tuottaa tehokkaasti uusiutuvista luonnonvaroista kemikaaleja, materiaaleja ja polttoaineita.

Maatalousmuovijäte korvaa kivihiiltä

Maatilojen muovijäte päätyy Ekokemin ja MTK:n yhteistyön kautta kierrätyspolttoaineeksi Varkaudessa.

Kaupan ekopisteet keräävät suuria jätevolyymejä.

Ekopistepilotin alustavien tulosten perusteella näyttää siltä, että kauppojen yhteydessä sijaitsevilla keräyspisteillä voidaan kerätä tehokkaasti isoja kuluttajapakkausjätevirtoja.

Suomeen 5-7 uutta biokaasulaitosta

Suomen biojätteen käsittelykapasiteetti kasvaa muutamassa vuodessa sadoilla tuhansilla tonneilla, kun VamBion laitoskonsepti monistuu valtakunnalliseksi kotimaisten sijoittajien rahoituksella.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Pietarin ja Turun jäteyhteistyö etenee

Tiedottaminen ja suomalaisten parhaiden käytäntöjen soveltaminen ohjaavat Venäjän jätehuoltoa vähitellen oikeaan suuntaan.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Kolumni: Christoph Gareis, Biolaitosyhdistys ry

Miksi kannattaa erilliskerätä ja käsitellä biojätettä?

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Paperinkeräyksellä uusi strategia

Paperinkeräys Oy täyttää 70 vuotta vuonna 2013. Vanhuudenkankeuden sijasta yhtiö laittaakin uuden vaihteen silmään.

Majakasta materiaalitehokkuutta jätehuoltoon

Viime vuonna alkaneessa Majakka-hankkeessa etsitään käytännönläheisiä keinoja jätteen synnyn ehkäisyyn sekä tuotetaan jätevirtojen hallintaan liittyvää tietoa.

Facebooktwitterlinkedin