Varsinais-Suomessa kääritään hihat kiertotalouden edistämiseksi

Facebooktwitterlinkedin

17.9.2015

Syyskuun alussa Varsinais-Suomessa hypättiin mukaan FISS-kelkkaan eli teollisten symbioosien edistämisen alueelliseen työhön. Alueellamme hanketta toteuttavat pääluotsaajana edustamani Turun ammattikorkeakoulu yhteistyökumppaneinaan Turku Science Park Oy ja Valonia eli Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus.

Varsinais-Suomessa on jo pitkään tehty käytännön työtä teollisten symbioosien ja kiertotalouden edistämiseksi. Materiaalitehokkuus ja jätteen määrän vähentämisen vaatimukset ovat lisänneet yritysten kiinnostusta kiertotalouteen. Tahtotila kiertotalouden ja resurssiviisauden edelläkävijyyteen on tunnistettu laajasti alueemme toimijoiden kesken ja sitä vahvistettiin muun muassa Varsinais-Suomen tulevaisuus – NYT! -tapahtumassa viime syksynä. Tapahtumassa koottiin yhteen vihreän kasvun edellytyksiä, mahdollisuuksia ja aiheen kannalta keskeisiä toimijoita.

Ammattikorkeakoulun osalta kävimme ensimmäiset keskustelut kiertotalouden mahdollisuuksista jo vuonna 2013, jolloin Turun ammattikorkeakoulu järjesti Sitran kanssa yhteistyössä seminaarin, jossa edelläkävijäyritykset, kuten CrisolteQ ja Meriaura kertoivat teollisen yhteistyön hyödyistä. Nykyisin hyvä alueellinen esimerkki toimivasta kiertotalouden yhteistyöverkostosta on Turku Science Park Oy:n johdolla Raisiossa toimintansa keväällä 2015 käynnistänyt Smart Chemistry Park, jossa monen aiemmin jätteeksi päätyneen materiaalin jatkokäyttö mahdollistuu kemianalan osaamisen kautta.

Muutaman vuoden takaisen seminaarin jälkeen Turun ammattikorkeakoulussa on tehty hyvää pohjatyötä nyt alkavalle hankkeelle kolmessa resurssitehokkuuteen ja yritysverkostojen kehittämiseen tähdänneessä hankkeessa, nimiltään RESU, ReVi ja eGreenNet.

RESU-hankkeessa aloitettiin yritysverkostojen luominen ja selvitettiin määrällisesti tai laadullisesti merkittäviä sivuvirtoja ja todettiin, että esimerkiksi maamassojen ja muovien hyödyntämistä voitaisiin lisätä alueellamme. eGreenNet on useamman vuoden ajan edistänyt ympäristöliiketoimintaa alueellamme ja ReVi oli Sitran rahoittama resurssivirtojen hallinnan kansallista yhteistyötä edistänyt hanke. Nyt FISS-hankkeessa yritysten ylijäämämateriaalitiedot ja tarpeet saadaan vihdoin kerättyä samaan paikkaan, jonka jälkeen sivuvirtojen hyödyntäminen yritysten kesken on huomattavasti jouhevampaa.

FISS-toiminta tukee vahvasti ja konkreettisesti Varsinais-Suomen maakuntastrategiaa, joka pyrkii nostamaan alueen kestävän kehityksen ja kiertotalouden edelläkävijäksi.  Hanke edistää myös Turun kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali ja jätteetön kaupunki vuoteen 2040 mennessä, johon liittyvä selvitys- ja kehitystyö on aloitettu tänä vuonna. Kaupungin nyt toteuttamat remontit on tehty vahvasti energiatehokkuus edellä ja useita ESCO-sopimuksia on solmittu. Kaikki Turun kaupungin katulamput on nyt myös vaihdettu energiatehokkaisiin vaihtoehtoihin, viimeisimmät ledeiksi, ja seuraavaksi on vuorossa ohjaustekniikan uudistus.

Meidän tavoitteenamme on, että FISS Varsinais-Suomi -hankkeen avulla voimme aktiivisesti auttaa alueen yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistään ja ainekiertojensa sulkemista. Samalla luomme myös hyvät mahdollisuudet uusien liiketoimintamallien syntymiselle. On arvioitu, että kiertotalous toisi Suomelle jopa 2,5 miljardin kasvumahdollisuudet. Britanniassa kansallinen teollisia symbiooseja edistävä ohjelma (NISP) on tuottanut noin 100 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Nyt alkaneen toiminnan keskeisenä toimenpiteenä on vahvistaa yhteistyötä ja saada eri toimijat saman pöydän äärelle keskustelemaan yhteistyön mahdollisuuksista. Hanketyön tuloksena toivomme syntyvän uusia avauksia kiertotalouden ja teollisten symbioosien edistämiseksi, mutta myös vahvistusta jo olemassa oleville symbiooseille. Samalla saamme alueellisen kokonaiskuvan niistä toimialoista, joilla on suurin vaikutus kiertotalouden edistämiseen tulevaisuudessa. Myös esimerkiksi yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä tiivistämällä meillä on paremmat mahdollisuudet selvittää ja poistaa teollisten symbioosien syntymistä haittaavia esteitä.

Erityisen tärkeää on myös vasta työelämään astumassa olevien opiskelijoiden ajattelumalleihin vaikuttaminen. Ammattikorkeakoululla on erinomaiset mahdollisuudet osallistaa opiskelijoitaan FISS-toimintaan hyvin kattavasti. Opiskelijat voivat tehdä erilaisia selvityksiä ja opinnäytteitä sekä toimia esimerkiksi fasilitaattorien apuna symbioosityöpajoissa. Tällöin karttuvat myös opiskelijoiden verkostot sekä työelämätaidot. Turun AMK:n tavoitteena on olla työelämälähtöinen oppilaitos, jossa opiskelijat pääsevät mahdollisimman varhain kosketuksiin yritysten ja tosielämän työtilanteiden kanssa. Materiaalitehokkuus on ollut opiskelijoiden aiheena ennenkin: esimerkiksi kesällä 2015 järjestetyssä pajamuotoisessa opiskelussa monialainen opiskelijaryhmä selvitti alueella syntyvien yritysten sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia löytäen mm. 18 000 muovikelalle potentiaalisen materiaalihyödyntämiskohteen.

Sanoisin, että lähtökohtamme ovat kohdillaan!

 

Nea Metsänranta
Projektikoordinaattori, Turun ammattikorkeakoulu
nea.metsanranta@turkuamk.fi

Facebooktwitterlinkedin