Asukkaat tahtovat kierrätettäviä tuotteita

Facebooktwitterlinkedin

77 prosenttia tuoreeseen kyselyyn vastanneista suomalaisista sanoo, että heille on tärkeää, että heidän ostamansa tuotteet on mahdollista kierrättää tai korjata. 61 prosenttia kyselyyn vastanneista on jo vähentänyt kuluttamistaan ympäristösyistä.

Tämä selvisi Kojamon, Lassila & Tikanojan, Motivan ja Sitran maaliskuussa Aula Researchilla toteuttamassa kyselytutkimuksessa, jossa selvitettiin vuokra-asujien ja omistusasunnossa asuvien asenteita, näkemyksiä ja motivaatiotekijöitä liittyen arjen kiertotalouteen ja asumiseen. Kyselyyn vastasi noin 1 500 suomalaista.

 

Yhteiset siivousvälineet?

Taloyhtiöihin vastaajat toivoivat jakamistalouden palveluita ja parempia lajittelumahdollisuuksia. Vastaajat ilmoittivat kiinnostavimmiksi asumiseen liittyvän jakamistalouden muodoiksi pyöränhuoltoasemat sekä yhteiset työkalut, kodinkoneet ja siivousvälineet.

”Yhteisöllisyyden ja kestävän elämäntavan trendi on vahva erityisesti kaupungeissa. Esimerkkinä tästä Kojamolla on 25 Lumo-yhteiskäyttöautoa kymmenessä kaupungissa ympäri Suomea sekä yhteiskäytössä olevat tilat taloyhtiöissä. Lisäksi meillä on käynnissä useita pilotteja muun muassa liikkumisen palveluihin, yhteiskäyttötyökaluihin ja polkupyöriin liittyen”, kertoo Kojamon ympäristö- ja energia-asiantuntija Ayla Dinçay.

 

Lajittelulle huonosti tilaa

Kyselytutkimus osoitti, että jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on edelleen parantamisen varaa. Vastaajista 44 prosenttia koki, että suurimmat esteet kierrätykselle ja lajittelulle ovat tilan puute asunnossa. Lähes yhtä moni koki esteelliseksi puutteelliset lajittelumahdollisuudet kodin tai taloyhtiön kierrätyspisteellä.

”Asenteet ja tietoisuus lajittelua kohtaan ovat ilahduttavalla tasolla, mutta erityisesti muovin ja biojätteen lajittelun helpottamiseen täytyy panostaa. Ideaalitilanteessa jätetilojen suunnittelussa kannattaa jo rakennusvaiheessa ottaa huomioon riittävät lajittelumahdollisuudet. Myös olemassa olevien tilojen toiminnallisuutta pystytään parantamaan järkevällä suunnittelulla”, kertoo ympäristöjohtamisen asiantuntija Olli Miettinen Lassila & Tikanojalta.

 

Tekoäly neuvoo kierrätykseen

Kiertotalouden uudet digitaaliset palvelut kiinnostavat erityisesti perheellisiä. Kotitalouden koon kasvaessa todennäköisyys käyttää erilaisia kiertotalouden digitaalisia palveluita kasvaa. Näitä ovat muun muassa internetin markkinapaikat sekä erilaiset sovellukset. Yksi konkreettinen esimerkki tällaisesta sovelluksesta on Kierrätysbotti Kikka, joka neuvoo kierrätysasioissa Facebook Messengerin kautta.

”Yli kaksi miljoonaa suomalaista käyttää Facebookia päivittäin, minkä vuoksi halusimme tuoda tekoälyn avulla toimivan neuvontapalvelun juurikin sinne ja osaksi ihmisten arkea”, summaa L&T:n Miettinen botin taustoja.

 

Kuva: Aula Research. Kysely osoitti, että vuokralla asuvat ovat yhtä ympäristötietoisia kuin omistusasunnoissa asuvat, mutta sukupuolten välillä on eroa. Naisista 71 prosenttia ilmoitti vähentäneensä kulutusta ympäristösyistä, kun miesten vastaava luku oli 50 prosenttia.

Facebooktwitterlinkedin