Muovipakkauksista kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä

Facebooktwitterlinkedin

Kuva Scanstockphoto. EU:ssa syntyy 25 miljoonaa tonnia muovijätettä. Tästä vain 30 prosenttia kierrätetään. Vain kuusi prosenttia muovien käytön tarpeesta katetaan tällä hetkellä kierrätysmuoveilla.

Euroopan komissio julkaisi 16. tammikuuta muovistrategian vähentääkseen muovijätteen aiheuttamia ongelmia ja tehostaakseen muovien kierrätystä. Komissio uskoo, että strategia ohjaa maailmanlaajuisen innovatiivisen kierrätysmuoviteollisuuden kehittämiseen.

Ensi töikseen komissio aikoo muuttaa pakkauksia ja pakkausjätettä koskevaa direktiiviä ja lisätä sinne vaatimuksen, että kaikkien EU-markkinoilla vuonna 2030 olevien muovipakkausten on oltava kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä. Muovien kierrätettävyyttä tukee myös valmisteilla oleva, tuotesuunnittelua koskeva ecodesign-työ.

Komissio käynnisti julkisen vetoomuskampanjan, jolla se tahtoo saada kymmenen miljoonaa tonnia uusiomuoveja uusien tuotteiden raaka-aineeksi vuoteen 2025 mennessä. Yritykset ja julkiset toimijat voivat jättää sitoumuksensa kesäkuun loppuun mennessä, ja ne kootaan julkiselle nettisivulle. Komissio analysoi ja julkaisee tulokset 31. lokakuuta.

Kierrätettävämpien muovien kehittäminen saa 100 miljoonan euron rahoituksen. Tarkoituksena on tehostaa kierrätysprosesseja ja jäljittää ja poistaa vaarallisia aineita ja kontaminantteja kierrätysmuoveista. Kierrätysmuovien kysyntää parantavat uudet laatustandardit.

 

Kertakäyttömuoveille kielto?

Komissio valmistelee myös kertakäyttömuovien rajoittamista koskevaa lainsäädäntöehdotusta, joka julkaistaan myöhemmin keväällä. Sidosryhmät voivat osallistua kuulemiseen 12. helmikuuta asti.

Komissio laatii jätteiden erilliskeräystä koskevat ohjeet ennen vuotta 2019.

Jatkoselvityksen kohteena ovat laatu- ja merkintävaatimukset autonrenkaille, tekstiilien pesemisestä aiheutuvien päästöjen vähentäminen sekä jäteveden tehokkaampi puhdistaminen.

Lisäksi komissio aikoo ryhtyä toimiin mikromuovien käytön rajoittamiseksi tuotteissa sekä vahvistaa standardit biohajoaville ja kompostoituville muoveille.

Meriroskaan puututaan esimerkiksi vaatimalla satamia perustamaan vastaanottolaitteita alusten ja kalastustoiminnan muovijätteille.

Muovistrategian osana komissio ottaa käyttöön kiertotalouden seurantamittariston, joka kuvaa kiertotalouteen johtavaa muutosta EU:ssa. EU:n tilastovirasto Eurostat päivittää mittarit säännöllisesti.

 

Kemikaalit syyniin

Komissio on tarkastellut kiertotalouspaketin yhteydessä myös kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön yhteensopivuutta. Haitattomia materiaalikiertoja tulisi edistää korvaamalla haitallisia aineita, parantamalla niiden jäljitettävyyttä sekä tehostamalla niiden poistamista jätevirroista.

Tiedonannolla komissio haluaa avata keskustelua lainsäädännössä tarvittavista muutoksista.

Muovistrategian liitteet:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-annex.pdf

Facebooktwitterlinkedin