Asumisen palvelut ja teknologia tukevat taloyhtiöitä kestävämmän arjen edistämisessä

Jakamistaloutta ja yhteiskäyttöä Circular Green Blocks -hankkeessa. Kuva: Vesa Laitinen.
Facebooktwitterlinkedin

Taloyhtiöt voivat toimia edelläkävijöinä kestävän elämäntavan edistämisessä tarjoten asukkailleen arkea helpottavia palveluita. Tällaisia ovat esimerkiksi tavaralainaamot, yhteiset viljelmät tai yhteiskäyttöiset kulkuvälineet.

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Taloyhtiöiden kestävän arjen palveluita testattiin Circular Green Blocks -hankkeessa, jossa toteutettiin 10 erilaista kokeilua yhteisöviljelmästä kuormapyörien lainauspalveluun. Kokeilujen opeista syntyi kolme erilaista opasta, joiden avulla voidaan luoda kiertotaloutta tukevia palveluita taloyhtiöihin. Hankkeessa olivat mukana Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Forum Virium Helsinki, Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä Aalto-yliopisto.

Kuvaaja: Vesa Laitinen
Kuva: Vesa Laitinen.

Palvelun hankkiminen taloyhtiöön

Asukkaille ja osakkaille suunnattu Yhteiskäyttöä yhtiöön -opas antaa käytännön ohjeet siihen, kuinka taloyhtiö voi hankkia palveluita yhteiseen käyttöön. Palvelujen hyötyjen ja huomioitavien seikkojen avulla asukas voi perustella hankinnan ja ennakoida haasteita.

”Oppaasta asukas saa käsityksen, millaisia yhteiskäyttöisiä palveluita taloyhtiöihin voidaan hankkia. Näihin lukeutuvat muun muassa yhteiskäyttöiset liikkumisvälineet, esinelainaamot sekä vastaanottolaatikot”, toteaa HSY:n projektipäällikkö Lassi Sarlos.

Kuvaaja: Vesa Laitinen
Kuva: Vesa Laitinen.

Palvelun tarjoaminen taloyhtiölle 

Yrittäjille suunnatussa Asukkaista asiakkaiksi -oppaassa kerrotaan konkreettisesti, mitä yrityksen on huomioitava tarjotessaan palveluaan taloyhtiöiden asukkaille. Oppaasta löytyy vinkkejä taloyhtiöiden päättäjien tavoittamisesta neuvottelujen järjestämiseen.

”Suomessa noin puolet ihmisistä asuu erilaisissa taloyhtiössä. Tässä on siten potentiaaliset markkinat yrityksille, jotka tarjoavat palveluita taloyhtiöille tai asukkaille”, Forum Virium Helsingin projektipäällikkö Annamaria Rossi kertoo.

Teknologia kestävämmän suunnittelun työkaluna 

Kolmiulotteiset korttelit -opas on työkalu kiinteistökohtaisen 3D-paikkatiedon hyödyntämiseen. Sen avulla taloyhtiö voi suunnitella yhtiön kestävää ylläpitoa. Oppaan demonstraatioissa kuvataan esimerkiksi, miten sade- ja sulamisvesien hallintaa voidaan tukea datan avulla ja miten taloyhtiöissä tehtävät muutokset vaikuttavat lähiympäristöön.

”3D-mittauksia voi hyödyntää esimerkiksi kaupunkivihreän havainnollistamisesta korjausrakentamiseen. Sama aineisto taipuu moneen käyttökohteeseen”, projektipäällikkö Heikki Kauhanen Aalto-yliopistosta tiivistää.

Taloyhtiöissä usein koetaan yhteiskäyttöisten ratkaisujen kustannukset ylimääräisiksi. Kuitenkin parhaimmillaan asukkaat ja taloyhtiö säästävät kuluissaan palveluiden ja teknologian hyödyntämisen ansiosta.

Lataa Circular Green Blocks -hankkeen oppaat käyttöösi!
Kuva: Ami Koiranen ja Lassi Sarlos.

Hankkeen oppaat voi ladata käyttöön:

Yhteiskäyttöä yhtiöön: Opas asukkaalle ja osakkaalle palvelun hankkimiseksi taloyhtiöön

Asukkaista asiakkaiksi: Opas yrityksille palveluiden tuottamisesta taloyhtiöihin

Kolmiulotteiset korttelit: Opas taloyhtiöille kiinteistökohtaisen 3D-paikkatiedon hyödyntämiseen

Circular Green Blocks -hankkeen tavoitteena oli edistää kierto- ja jakamistaloutta asuinkortteleissa yhdessä taloyhtiöiden, yritysten ja kaupungin kanssa. Hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto.

Pääkuva: Vesa Laitinen.

Facebooktwitterlinkedin