Veturi ja Vääntäjä valittu

Facebooktwitterlinkedin

Kuntien jätelaitoksia edustava Suomen Kiertovoima ry KIVO on nimennyt Vastuullisen jätehuollon veturin ja Vuoden vääntäjän.

Vastuullisen jätehuollon veturiksi nimettiin Marjut Kinnunen. Kinnunen on toiminut Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokympissä asiakaspalvelupäällikkönä vuodesta 2008 lähtien.

Kinnunen on tehnyt merkittävän työn Ekokympin toimintojen kehittäjänä, etenkin rekisteriohjelman käyttöönotossa. Sitkeys ohjelmistotoimittajaa kohtaan on johtanut siihen, että asiakashallinnassa, laskutuksessa ja viranomaistoiminnassa kuntayhtymällä on nyt tehokas työkalu käytössään.

Vuoden vääntäjäksi nimetty Rosk’n Roll Oy Ab:n toimitusjohtaja Jukka Paavilainen. Hän on tehnyt jätehuollossa pitkän uran. Hän on vaikuttanut jätehuollon kehitykseen niin työssään HSY:n edeltäjässä YTV:ssä ja Rosk’n Roll Oy Ab:ssa kuin konsulttinakin.

Paavilaisen onnistui maltilla ja sitkeydellä ohjata Itä-Uudenmaan Jätehuollon ja Rosk’n Rollin fuusioprosessi onnistuneesti päätökseen. Tämä vaati yksityisten ja kuntaomistajien tahtojen yhteensovittamista. Samaan aikaan hänen on pitänyt pitää huolta kahdelle alueelle sijoittuneen henkilöstön jaksamisesta sekä kyvystä toimia haastavissakin oloissa.

 

Kuva: KIVO ry. Kunniamaininnat jaettiin Suomen Kiertovoima ry:n (KIVO) Kiertovoimapäivillä Tampereella.

Facebooktwitterlinkedin