Autopurkamot toteuttavat kiertotaloustavoitteet

Veli-Matti Jalonen
Facebooktwitterlinkedin

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

EU-direktiivi ja kotimainen lainsäädäntö ovat edellyttäneet jo pitkään 95% kierrätysastetta autoille. Toteutuakseen tämä vaatii purkamoiden ja murskalaitosten saumatonta yhteistyötä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikkien elinkaarensa päässä olevien autojen pitäisi tulla ensin purkamolle uusiokäyttöön ja vasta sen jälkeen ne voivat mennä materiaalihyödynnykseen. Nyt purkamoiden kautta kulkee vain 20% autoista. Suurin osa siis päätyy murskamoille niin, ettei niistä ole hyödynnetty uusiokäyttöön soveltuvia varaosia ollenkaan. Suomi on kuitenkin toimittanut komissiolle vuodesta toiseen lukuja, jotka ovat sopivasti pari kymmenystä yli alarajan. Aiemmin tehtiin edes pieni käytännön kierrätyskoe, mutta viimeistä lukua annettaessa luku löydettiin tilastomenetelmin.

Autopurkamot mahdollistavat uudelleenkäytön

Autopurkamot ovat huipulla jätehierarkiassa. Ne mahdollistavat jätteen synnyn ehkäisemisen toimittamalla edullisia ja laadukkaita käytettyjä varaosia liikenteessä oleviin autoihin.

Suomen Autopurkamoliitto r.y. (SAL), jossa on 60 jäsentä, kuuluu eurooppalaiseen EGARA-järjestöön, joka edustaa riippumattomia autopurkamoita. Autopurkamot toteuttavat ainoina toimijoina romuajoneuvojen uudelleenkäyttöä. Yhteensä EGARA-jäsenet kierrättävät noin 2 miljoonaa ajoneuvoa vuodessa.

Käytettyjen alkuperäisosien uudelleenkäyttö mahdollistuu vain autopurkamoiden toiminnalla ja siten aidosti vaikuttavana panoksena päästöjen vähentämisessä. Olemassa olevien osien uudelleenkäytön avulla pystymme myös ylläpitämään ajoneuvokannan alhaisin kuluttajakustannuksin.

Purkamolla voidaan ennen murskaamista ottaa autosta pois muovia, lasia, kuparia sekä vaarallisia aineita, kuten POP-yhdisteet. Nämä jakeet ovat vaikeita tai mahdottomia poistaa murskan jälkeen.

Uudelleenkäyttö tuo erittäin merkittäviä säästöjä verrattuna uuden tuotteen valmistukseen:

  • 90 % päästö- ja materiaalisäästöt
  • 56 % energiansäästöt
  • 20-60 % kustannussäästöt

Esimerkiksi uuden keskikokoisen polttomoottorin valmistus aiheuttaa yli 0,6 tonnin päästöt. Autopurkamot sen sijaan toimittavat oman takuujärjestelmänsä mukaisia vaihtomoottoreita, jolloin ”valmistuksen” päästöt ovat pyöreä 0%.

Auton osien uudelleenkäytöllä onkin erittäin merkittävä myönteinen vaikutus ympäristöön, kotimaiseen työllisyyteen ja siis koko (kierto)talouteen.

Jäsenvaltiot ovat kehittäneet säännöksiä osien uudelleenkäytön edistämiseksi. Ranska otti onnistuneesti käyttöön pakollisen tarjousjärjestelmän korjausten osalta. Kuluttajalle on aina esitettävä tarjous, ostaako hän uusia vai käytettyjä osia. Erityisen tärkeää tämä on kuluttajille, joilla on pieni budjetti.

Autonvalmistajat kokevat osien uudelleenkäytön edelleen kilpailevan uusien osien kanssa sen sijaan, että se edistäisi uudelleenkäyttöä kiertotalouden aitona toteuttamisena.

Nykyään ala on kuitenkin uuden aikakauden edessä. Autopurkamot sopeutuvat ei-fossiilisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen kierrätykseen ja fossiilisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen asteittaiseen lopettamiseen.

Autopurkamotoiminta tukee tehokkaasti EU:n ns. Green Dealin tärkeitä osia

Uusi aikakausi vaatii myös uusia sääntöjä. Odottaessaan tulevaa, tarkistettua romuajoneuvodirektiiviä Suomen Autopurkamoliitto ja EGARA luottavat siihen, että sekä komissio että kotimaan viranomaiset alkavat valvoa nykyisiä säädöksiä.

There is no Planet B

Uudelleenkäyttö antaa yhteiskunnalle uuden viimeisen voimassaolopäivän ja tukee EU:n Green Deal -ohjelmaa. Onneksi Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on Autopurkamoliiton aloitteesta parhaillaan käynnissä kansallinen selvitystyö tietoalustasta, jonka avulla purettavien autojen käyttökelpoiset purkuosat voitaisiin saada entistä paremmin uudelleenkäyttöön.

 

Veli-Matti Jalonen

Suomen Autopurkamoliitto r.y.

puheenjohtaja

Facebooktwitterlinkedin